Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Beden Eğitimi ve Spordaki temel kavramları açıklamak, Beden Eğitiminin genel ve özel amaçlarını, kuramları/yaklaşımları, yöntem ve teknikleri, İlköğretim ve orta öğretim Beden Eğitimi programını analiz etmek ve ilgili kaynakları değerlendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Fedayi AKSOY

Önerilen Diğer Hususlar

Teori ve Uygulama derslerinde hazır bulunuşluk Uygulama derslerinde ortamın hazırlanması

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Çöndü(2004)Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri. Nobel yayın dağıtım. Ankara.-M.Mosston S.Ashworth(2004)Beden(Spor)Eğitimi Öğretimi. Bağırgan yayınevi. Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sporda tüm temel tekniklerin kime,nerede,nasıl öğretileceği ,planlamaların,ders araç gereçlerinin hangileri olduğunun ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağı ile yaklaşımlarının (öğretmen/öğrenci/ miks) kavramları...

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 36 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Amaçları-Özel Öğretimin Yöntemlerinin Genel ve özel amaçları-Öğrenme etkinlikleri ve stratejileri 1.Hafta -Öğretim ilke ve Öğretim yöntemlerininin uygulanışında öğretim sitilleri (Öğretmen ve Öğrenci markalı sitiller).docx
2 Öğretim sitilleri(öğretmen ve Öğrenci markalı ) –Miks sitil 2.Hafta - Beden Eğitimi Öğretmeninin karakteristik yapısı, Görev ve sorumlulukları.docx
3 Beden Eğitimi Öğretmeninin karakteristik yapısı Görev ve sorumlulukları 3.HaftaBeden Eğitimi Öğretmeni öğrenci iletişim ve davranışları.docx
4 Eğitim Öğretim ilkeleri-İnformal-Formal Eğitim-Öğretimin Öğeleri-Mikro Öğretim ve uygulamaları- 4.Hafta -Eğitim Öğretim ilkeleri-İnformal-Formal Eğitim-Öğretimin Öğeleri-Mikro Öğretim ve uygulamaları.docx
5 Öğrenme Kuramları-(davranışsal ve Bilişsel)-Konu alanındaki Ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi 5.Hafta-Öğretimde planlama ve Öğrenme Kuramları-(davranışsal ve Bilişsel) .docx
6 Öğretimde Planlama-Öğrenme etkinlikleri ve stratejileri 6.Hafta - QUİZ-Beden Eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin önemi. Anlatım yöntemi-gösteri yöntemi-sözlü açıklama yöntemi (teori ve uygulama).docx
7 Beden Eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin önemi –uygulama alanları 7.Hafta -Tümevarım-tümden gelim yöntemi(teori ve uygulama).docx
8 Anlatım yöntemi-gösteri yöntemi-sözlü açıklama yöntemi(teori ve uygulama) 8.Hafta -Komut yöntemi-(teori ve uygulama).docx
9 VİZE SINAVI 9.Hafta -VİZE SINAVI.docx
10 Komut yöntemi-Tümevarım-tümden gelim yöntemi(teori ve uygulama) 10.Hafta -Alıştırma yöntemi-eşli çalışma yöntemi(teori ve uygulama).docx
11 Alıştırma yöntemi-eşli çalışma yöntemi(teori ve uygulama) 11.Hafta -Problem çözme ve yönlendirilmiş buluş yöntemleri-örnek olay yöntemi(teori ve uygulama).docx
12 Problem çözme ve yönlendirilmiş buluş yöntemleri-örnek olay yöntemi(teori ve uygulama 12.Hafta -Tartışme yöntemi ve Soru cevap yöntemi-.docx
13 6-10yaş-12-14 yaş-16-18 yaş grubu çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimleri 13.Hafta -Beden Eğitiminde Zümre Toplantısı,Egzersiz planı ve ölçme ve değerlendirme .docx
14 Beden Eğitiminde ölçme ve değerlendirme ilkeleri 14.Hafta -6-10yaş-12-14 yaş-16-18 yaş grubu çocukların fiziksel,fizyolojik ve ruhsal gelişimleri.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297898 Eğitimle ilgili temel kavramlar bilgisi.
2 1297899 Eğitimin başlıca işlevlerini değerlendirebilme.
3 1297897 Eğitim sisteminin özelliklerini açıklayabilme
4 1297896 Eğitimin tarihsel gelişimi kavrayabilme
5 1297900 Beden eğitimi ve spor bilimlerinde özel öğretim yöntemlerinin kullanımını öğrenme
6 1297901 Bir ders planı yapabilme
7 1297902 Beden Eğitimi Dersini pratik işleyebilir
8 1297903 Çocukların ergenlik dönemlerini ve gelişim süreçlerini bilir
9 1297904 Organizasyon ve Fikstür hazırlayabilir
10 1297905 Temel teknikleri tüm yöntemleri kullanarak öğretebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6
7
8
9
10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek