Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBBÖ225 Eğitim Tarihi 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Geçmişten günümüze kadar türk devletleri ve toplumlarında eğitimin tarihsel gelişimi üzerinde durularak modern türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü, eğitim reformlarları ve önemli eğitimcilerin görüşleri ele alınacaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Deniz GÜNAY DEREBAŞI

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa Gündüz, “Socio-Cultural Origins of Turkish Educational Reforms and Ideological Origins of Late Ottoman Intellectuals (1908-1930)”, History of Education, Journal of the History of Education Society, V: 38, İssue: 2, March 2009, pp. 191-216. Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara: PegemA yay., 2012

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Eski Türk Devletleri'nde eğitim, medreseler, sıbyan mektepleri, enderun mektebi, Osmanlı Devleti'nde eğitimde yenileşme hareketleri, modern Türkiye'de eğitimde gelişmeler, Türk eğitimine yön veren önemli şahsiyetler ve onların eğitim ile ilgili görüşleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 20 2 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Türk Devletleri'nde eğitim. YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
2 Türklerin İslamiyet'i kabulü ve medreseler. YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
3 Osmanlı devletinde ilk ve orta öğretim kurumları. YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
4 Enderun mektebi. YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
5 Osmanlı devletinde eğitimde modernleşme. YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
6 QUİZ
7 Osmanlı döneminde yetişen önemli eğitimciler. YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
8 Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim. YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
9 Ara Sınav 1
10 Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitiminde yenilikler. YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
11 Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitiminde yenilikler. YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
12 QUİZ
13 İlköğretim ve orta öğretimdeki gelişmeler. YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
14 İlköğretim ve orta öğretimdeki gelişmeler. YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294712 Öğrenci Türk eğitim tarihinin gelişim evrelerini bilir.
2 1294713 Öğrenci günümüz Türk eğitiminin geldiği seviyeyi değerlendirir.
3 1294714 Öğrenci geçmiş eğitim sistemleriyle günümüz eğitim sistemini karşılaştırır.
4 1294715 Öğrenci Türk eğitim tarihinde öne çıkan eğitimcileri ve onların eğitim görüşlerini kavrar.
5 1294716 Öğrenci Modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü yorumlar.
6 1294717 Öğrenci Türk eğitim tarihindeki önemli eğitim reformlarını bilir.
7 1294718 Öğrenci ilk ve orta öğretimdeki gelişmeleri değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3
2 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4
3 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4
4 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4
6 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4
7 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek