Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBBÖ229 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Resmi program, program dışı etkinlikler ile örtük program kavramlarını analiz etmek, örtük program ile ilgili yaklaşımları karşılaştırmak, örtük programın bilişsel ve duygusal öğrenmelere etkisini açıklamak, değerler eğitiminde örtük programın önemini kavratmak ve törenler, sosyal kültürel etkinlikler, ritüeller vb. okulun program dışı etkinliklerini örtük program bağlamında değerlendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARZU YEKE ALTUN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Apple, M. W. (2012). Eğitim ve İktidar (2.baskı). (Çev. E.Bulut). İstanbul: Kalkedon Yayınları -Beane, J. A & Apple M. W. (2011). Demokratik Okullar (Çev. M.Sarı). Ankara: Dipnot Yayıncılık -Bilen, M. (2014). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Yargı Yayınevi -Çengel, M. & Türkoğlu, A. (2016). Analysis through hidden curriculum of peer relations in two different classes with positive and negative classroom climates. Educational Sciences: Theory & Practice, 16, 1893?1919. -Çobanoğlu, R. & Engin-Demir, C. (2014). The visible side of the hidden curriculum in schools. Elementary Education Online, 13(3), 776-786 -Apple, M. W. (2017). Eğitim toplumu değiştirebilir mi? (Çev. Ed. Şakir Çınkır). Ankara: Anı Yayıncılık Özden Tepeköylü Öztürk ,Ders Dışı Etkinlikler ve Sporla İlgili Oyun Uygulamaları,nobel bilimsel eserler,1. Basım Baskı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

To analyze the concepts of formal program, extracurricular activities and implicit program, to compare approaches about implicit program, to explain the effect of implicit program on cognitive and emotional learning, to comprehend the importance of implicit program in values education, ceremonies, social cultural activities, rituals and so on. to evaluate the extracurricular activities of the school in the context of the implicit program. Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
22 Proje Hazırlama 1 15 1
23 Proje Sunma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 12 2 24
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler / örtük program hakkında kavramsal çerçeve 1.HAFTA.docx
2 Örtük program 2.HAFTA.eğitimdocx.docx
3 Okulda sosyal etkinlikler 3.HAFTA.docx
4 Okulda kültürel etkinlikler 4.HAFTA.docx
5 Okulda sportif etkinlikler 5.HAFTA.docx
6 Faaliyet Sınavı 6.HAFTA.docx
7 Okulda sanatsal etkinlikler 7.HAFTA.docx
8 Eğitimde program dışı etkinlikler planlama ve uygulama 8.HAFTA.docx
9 Arasınav 9.HAFTA.docx
10 Eğitimde program dışı etkinlikler planlama ve uygulama 10.HAFTA.docx
11 Eğitimde program dışı etkinlikler planlama ve uygulama 11.HAFTA.docx
12 Eğitimde program dışı etkinlikler planlama ve uygulama 12.HAFTA.docx
13 Eğitimde program dışı etkinlikler planlama ve uygulama 13.HAFTA.docx
14 Eğitimde program dışı etkinlikler planlama ve uygulama 14.HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294617 1 Örtük program, program dışı etkinlikler İle resmi program arasındaki ilişkiyi açıklar
2 1294618 Eğitim ortamlarındaki örtük program unsurlarını analiz eder
3 1294619 Örtük programın duygusal ve bilişsel alan kazanımlarını açıklar
4 1294620 Örtük programın resmi program açısından önemini fark eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4
4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek