Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GKBÖ217 Karate 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Karate branşında yer alan temel bilgileri edinmek. Kihon, kata ve kumite ile ilgili temel teknikleri öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Levent BAYRAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğan E.,Türkiye Cumhuriyeti' nde Karate Sporunun Tarihi Gelişimi. Yükseklisans Tezi, İstanbul, 2002. Nakayama M., Best Karate 1 Best Karate, Comprehensive. Kodansha İnternational, USA, 1966. Nakayama M., Best Karate 3 Kumite1. Kodansha İnternational, USA, 1966. Nakayama M., Best Karate 5 Heian, Tekki. Kodansha İnternational, USA, 1966. Okuş Hasan., Olimpik Karate. Ankara, 1996

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karate'nin tarihçesi, temel karate teknikleri, kata ve kumite çalışması, müsabaka kuralları ve antrenman yöntemleri bilgisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 26 1 26
15 Gösterme 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karate Tanımı, Tarihi ve Felsefesi Teorik
2 Karate' nin Teknik Terminolojisi Teorik
3 Karate vuruşlarının yönleri, seviyeleri ve temas noktaları Teorik ve uygulama
4 Temel Teknik Eğitimi (Kihon) Uygulama
5 Temel Teknik Eğitimi (Kihon) Uygulama
6 Temel Teknik Eğitimi (Kihon) / Performans Değerlendirme Uygulama
7 Temel Teknik Eğitimi (Kata) Uygulama
8 Temel Teknik Eğitimi (Kata) Uygulama
9 Ara sınav Uygulama
10 Temel Teknik Eğitimi (Kata) Uygulama
11 Saha Ölçüleri ve Müsabaka Kuralları Teori
12 Temel Teknik Eğitimi (Kumite) / Performans Değerlendirme Uygulama
13 Temel Teknik Eğitimi (Kumite) Uygulama
14 Temel Teknik Eğitimi (Kumite) Uygulama
15 Dönem sonu sınavı Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294412 Karate temel tekniklerini bilir.
2 1294413 Karate müsabaka kurallarını bilir.
3 1294414 Heian kataları bilir.
4 1294415 Karate tarihini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 2 4 4 5
2 3 4 4 3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 5 4 3
3 4 3 4 4 3 3 5 5 4 2 3 5 2 4 4 5
4 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek