Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GKBÖ219 Step-Aerobik 927003 2 3 3

Dersin Amacı

öğrencilere, step aerobik hareket gruplarından oluşan bir koreografi hazırlayabilecek beceriyi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR.GÖR.DENİZ GÜNAY DEREBAŞI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kurtaral M. Adım Adım Step,Pres Basım Yayın,2003 Altay F., Bulca Y. Ritim Eğitimi ve Dans, Spor Yayımevi,Ankara, 2006 video ve CD ler. Lynne Brick (1996). Fitness Aerobics.Human Kinetics Fey,Judi.(2010). Dance Units for Middle School. Human Kinetics. John Bennett, Pamela Riemer.(2006) Rhythmic Activities and Dans. Human Kinetics

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

step aerobik ileri düzey adımlamalar power step, latin step, hıp-hop step, funk step, aero step uygulama çalışmaları, yüksek şiddetli temel aerobik hareketleri, platform üzerinde geçişler ve bağlantılar, çocuklar da ve yetişkinlerde step aerobik uygulamaları, yaşlılarda step aerobik, step board ile kuvvet çalışmaları ve uygulamalar, koreografi hazırlama ve doğru müzik seçimi yöntemleri konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 STEP-AEROBİK TANIMI ,TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ YERİ VE ÖNEMİ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 1.HAFTA STEP AEROBİK.docx
2 EGZERSİZ TÜRLERİ VE ŞEKİLLERİ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 2.HAFTA STEP AEROBİK.docx
3 STEP TEKNİĞİNİN FİZYOLOJİK VE BİYOMEKANİK ETKİLERİ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 3.HAFTA STEP AEROBİK.docx
4 STEP TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 4.HAFTA STEP AEROBİK.docx
5 STEP TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 5.HAFTA STEP AEROBİK.docx
6 QUİZ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 6.HAFTA STEP AEROBİK.docx
7 STEP TEKNİĞİNİN ÖĞRETİMİ VE KOREOGRAFİK ÇALIŞMALAR Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 7.HAFTA STEP AEROBİK.docx
8 STEP TEKNİĞİNİN ÖĞRETİMİ VE KOREOGRAFİK ÇALIŞMALAR Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 8.HAFTA STEP AEROBİK.docx
9 ARA SINAV
10 AEROBİK TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 10.HAFTA STEP AEROBİK.docx
11 AEROBİK TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 11.HAFTA STEP AEROBİK.docx
12 QUİZ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 11.HAFTA STEP AEROBİK.docx
13 Müzik eşliğinde koreografi uygulamaları; Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 13.HAFTA STEP AEROBİK.docx
14 Müzik eşliğinde koreografi uygulamaları; öğrenci çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 14.HAFTA STEP AEROBİK.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296929 Step Aerobik branşına özgü temel kavramları açıklar.
2 1296930 Step Aerobik branşına özgü temel ve ileri düzey teknikleri uygular.
3 1296931 Step Aerobik branşına özgü teknik hareketleri temel düzeyde öğretir.
4 1296932 Müziklerin melodik ve ritmik yapılarını analiz eder.
5 1296933 Platform üzerinde step aerobik hareket gruplarından oluşan bir koreografi hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 1 1 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3
3 4 3 2 3 3 3 3 5 4 5 4 4 4 3 3 3
4 5 2 2 3 4 3 5 4 4 4 3 5 4 3 3 3
5 3 2 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek