Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GKBÖ221 Curling 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu sporu tanıtmak ve temel oyun becerilerini geliştirmek için gerekli olan temel bilgi ve becerileri öğretmektir. Ayrıca güncel teknikler hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Özgür BOSTANCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.DISCOVER CURLING, (2015) Curling Canada & World Curling Federation 2.http://www.curling.gov.tr/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Curling sporunun kuralları, temel teknikleri ve stratejileri hakkında eğitim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 1 14 14
6 Uygulama/Pratik 1 17 17
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Curling sporunun tarihçesi, gelişimi ve genel kuralları - 1. HAFTA-Curling Sporunun Tarihçesi, Gelişimi ve Genel Kuralları.pptx
http://www.curling.gov.tr/
2 Curling buzu ve ekipmanları hakkında genel bilgi 2. Hafta- Curling Buzu ve Ekipmanları Hakkında Genel Bilgi.pptx
3 Serbest koruma bölgesi kuralı, oyuncu sıralamaları ve sorumlulukları 3. Hafta- Serbest Koruma Bölgesi Kuralı, Oyuncu Sıralamaları ve Sorumlulukları.pptx
4 Curling atışının adımlaması 4. Hafta- Curling Atışının Adımlaması.pptx
5 Çift denge ve tek denge ile çıkışlar 5. Hafta- Çift Denge ve Tek Denge İle Çıkışlar.pptx
6 Taşın tutuş şekli ve rotasyonlar 6. Hafta-Taşın Tutuş Şekli ve Rotasyonlar.pptx
7 Ara sınav
8 Taşlı çıkış ve atış teknikleri 8. Hafta-Taşlı Çıkış ve ATIŞ-1.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=6axpWJ_j850
9 Atış teknikleri 9. Hafta-Taşlı Çıkış ve ATIŞ-2 - Kopya.pptx
10 Guard ve draw atışları 10. Hafta-Guard ve Draw Atışları.pptx
11 Hit and Roll ve take out atışları 11. Hafta-Hit And Roll ve Take Out Atışları.pptx
12 Curling temel taktik – Stratejiler 1 12. Hafta- Curling Temel Taktik-Stratejiler-1.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=sqZ799ULlvU
13 Curling temel taktik – Stratejiler 2 13. Hafta- Curling Temel Taktik-Stratejiler-2-.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=sqZ799ULlvU
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295670 Curling sporu hakkında bilgi kazanır.
2 1295671 Başlangıç seviyesinde uygulama yapabilir.
3 1295672 Oyun stratejileri belirleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek