Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AEBÖ209 Beden Eğitimi Öğretim Modelleri 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlama ve disiplinler arası bir bakış açısıyla eğitim bilimi inceleyebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Abdulnasır Bayram

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Kıroğlu, K. & Elma, C. (Ed.) (2009). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [2] Başaran,İ.E.(2007).Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ekinoks Yayınları [3] Öğretim elemanı tarafından hazırlanmış PowerPoint sunusu [4] Öğretim elemanı tarafından hazırlanmış Eğitim Bilimine Giriş dersinde kullanılan belgeler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Eğitimi bilimlerinin temel kavramları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 30 1 30
54 Ev Ödevi 40 1 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar
2 Eğitimin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve İşlevleri
3 Eğitimin Tarihsel Temelleri
4 Eğitimin Felsefi Temelleri
5 Eğitimin Sosyal Temelleri
6 Eğitimin Psikolojik Temelleri
7 Eğitimin Hukuksal Temelleri
8 Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı Ve Özellikleri
9 Eğitimin Ekonomik Temelleri
10 Ara sınav
11 Eğitimin Politik Temelleri
12 Eğitim Biliminde Araştırma Yöntemleri.
13 Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü, Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Uygulamalar Ve Gelişmeler
14 21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297873 Eğitimde alternatif bakış açılarını karşılaştırır
2 1297874 Eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilir.
3 1297875 Eğitimin felsefi, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik ve hukuksal temellerini tartışabilir.
4 1297877 Türk milli eğitim sisteminin yapısı ve özelliklerini tartışabilir.
5 1297876 Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3
2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek