Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AEBÖ203 Beden Eğitimi Spor Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Beden eğitimi ve spor öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; beden eğitimi ve spor öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; beden eğitimi ve spor öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının beden eğitimi ve spor öğretimine yansımaları; beden eğitimi ve spor öğretimde temel beceriler; uygulama örnekleri; beden eğitimi ve spor öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir beden eğitimi ve spor öğretiminin bileşenleri; beden eğitimi ve spor öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış kazandırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Fatma ERMİŞ

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Demirhan G. (2006) Spor Eğitiminin Temelleri. Spor Yayınevi. Ankara 2- Mirzeoğlu N. (edit) (2017) Spor Bilimlerine Giriş. Spor Yayınevi. Ankara 3- Demirhan. G., ?Beden Eğitimi ve Sporda Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri ve Felsefe, Spor Bilimleri Dergisi, 8 (1), 4-16 (1997) 4- Demirhan. G., ?Kültür, Eğitim, Felsefe ve Spor Eğitimi İlişkisi, Spor Bilimleri Dergisi, XIV (2), 92-103 (2003). 5- Hardman, K . (2015). Okullarda Beden Eğitiminin Durumu Ve Sürekliliği: Küresel Bir Yaklaşım. Spor Bilimleri Dergisi, 19 (1), 1-22. 6- Demirhan, G . (2015). Beden Eğitimi; Bir Gelenek Mi, Gereksinim mi? Spor Bilimleri Dergisi, 16 (1), 39-49.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Beden eğitimi öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri; Sınıf ve okul ortamı; Beden eğitimi ve spor öğretimde temel beceriler; Beden eğitimindeki güncel eğilimler; Beden Eğitimin sosyal, kültürel ve ekonomik bakış açıları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
48 Sözlü Sınav 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 9 1 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10
48 Sözlü Sınav 1 3 3
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beden eğitimi ve spor öğretiminin tarihçesi 1. hafta.pptx
2 Beden eğitiminin amacı ve temel ilkeleri 2. hafta.pptx
3 Beden Eğitiminde öğrenme ve öğretme yaklaşımları 3. hafta.pptx
4 Beden Eğitiminde öğrenme ve öğretme yaklaşımları 4. hafta.pptx
5 1.QUİZ 5. hafta.pptx
6 Beden Eğitimi ve spor öğretiminde temel beceriler 6. hafta.pptx
7 Beden Eğitimi ve spor öğretiminde temel beceriler 7. hafta.pptx
8 Beden Eğitiminde güncel eğilimler ve sorunlar 8. hafta.pptx
9 Ara sınav 9. hafta.pptx
10 Beden Eğitimi ve Spor öğretiminin sosyal ve kültürel bakışı 10. hafta.pptx
11 Beden Eğitiminde yeni yaratıcı yaklaşımlar 11. hafta.pptx
12 2.QUİZ 12. hafta.pptx
13 Beden Eğitimi ve Spor öğretiminin ekonomik bakışı http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/17/1791/18898.pdf
14 Genel sınav 14. hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294276 1. Beden eğitimi öğretmenlik mesleğinin tarihçesini, özelliklerini ve ilkelerini, öğrenme ve öğretim yaklaşımları 2. Beden eğitimindeki güncel eğilimleri ve beden eğitiminde sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan elde ettiği bilgileri açıklayabilecek ve aralarındaki ilişkileri yorumlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek