Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AEBÖ205 Motor Gelişim 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Psikomotor gelişimde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemleri, gelişimin modelleri, motor gelişim ve ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler, çocuklarda fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenek, benlik kavramı konusunda bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Hamza KÜÇÜK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. MARJ J. GANDER, HARRY W. GARDİNER. BEKİR ONUR, ÇEV. DÖNMEZ, A. NERMİN Ç. 'ÇOCUK VE ERGEN GELİŞİMİ’. 2001 2. GÜNGÖR, A.AKYOL, A. K.SUBAŞI, G.ÜNVER, G.KOÇ, G. ’Gelişim ve Öğrenme’,2003 3. ÖZER, D. S.ÖZER, K.’Çocuklarda motor gelişim’,2002 4. HÜLYA G. T. KARAGÜL, F. AŞÇI H.’PSİKOMOTOR GELİŞİM’1995. 5. BACANLI, H. ‘Gelişim ve Öğrenme’,2005 6. SENEMOĞLU, N. ‘Gelişim Öğrenme ve Öğretim’, 2000 7. Abdurrahman Aktop, Dilara Sevimay Özer, Motor Gelişimi Anlamak, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kurumsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
24 Seminer 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 1 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 41 1 41

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikomotor gelişimle ilgili temel kavramlar. 1 Psikomotor gelişimle ilgili temel kavramlar..pptx
2 Gelişim ilkeleri 2 Gelişim ilkeleri.pptx
3 Gelişimi etkileyen faktörler 3 Gelişimi etkileyen faktörler.pptx
4 Gelişim modelleri - dönemleri. 4 Gelişim Dönemleri.pptx
5 Doğum sonrası fiziksel büyüme ve gelişim 5 Doğum sonrası fiziksel büyüme ve gelişim.pptx
6 Psikomotor Alan 6 Psikomotor Alan.pptx
7 Psikomotor gelişimle ilgili kavramlar 7 Psikomotor gelişimle ilgili kavramlar.pptx
8 Ara sınav
9 Motor gelişim alanları 9 Motor gelişim alanları.pptx
10 Psikomotor Gelişim Evreleri 10 Psikomotor Gelişim Evreleri.pptx
11 Bilişsel Gelişim Kuramı 11 Bilişsel Gelişim Kuramı.pptx
12 Psikoseksüel Gelişim 12 Psikoseksüel Gelişim.pptx
13 Psikososyal gelişim kuramı 13 Psikososyal Gelişim Kuramı.pptx
14 Sosyokültürel gelişim kuramı 14 Sosyokültürel Gelişim Kuramı.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295494 Genel gelişim ilkelerini kavrayabilme
2 1295495 Çocuk gelişim modellerini öğrenebilme ve ayırt edebilme
3 1295496 Gelişim kuramcılarını tanıma ve kuramlarını kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4
2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek