Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AEBÖ207 Takım Sporu 2 (Voleybol) 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere; temel oyun kurallarını kavratmak, voleybola yeni başlayan sporculara yönelik topa alışma çalışmaları ve eğitsel oyunları ve temel teknikleri (parmak pas, manşet, servis, servis karşılama smaç, smacı karşılama, blok ve planjön) öğretmek, voleybolda minik, yıldız ve genç kategorisindeki sporculara yönelik takım oluşturma, savunma ve hücum sistemi kurma, oyun bilgisine sahip olma ile temel ve gelişim antrenmanlarının özelliklerini öğretmek ve uygulatabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Görv:FULYA CENGİZHAN ERTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bengü M. Adam Voleybol, Adam yayıncılık, 1983 TVF Voleybol Resmi oyun Kuralları, Sim matbaacılık, Ankara, 2001 Tiryaki SE. Yeni Başlayanlar için Voleybol, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1999 Özsu N. Oyunlarla Spor Eğitimi, Dumat Ofset, Mersin, 2008 Aracı H. Voleybol, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 Onay C. Branşlara Göre Eğitsel Oyunlar, Özbiçer Basım Evi, Mersin, 2008 Barth K, Heuchert R. (Çev Editörü: D Mirzeoğlu) Voleybol Öğreniyorum, Spor yayınevi, Ankara, 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Voleybol oyun kuralları, voleybola özgü ısınma, voleybola özgü eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel teknikler (parmak pas - öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas - öne, geriye, yandan; alttan servis ve tenis servis -çapraz ve paralel alana; smaç –çapraz ve paralel alana planjön servis karşılama, smaç karşılama). Takım oluşumu, savunma ve hücum sistemleri, oyun bilgisi, temel ve gelişim antrenmanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Voleybola özgü genel ve özel ısınma şekilleri, voleybola özgü eğitsel oyunlar Parmak pas teknik analizinin anlatımı Topsuz olarak öğrencilere uygulatılması varsa hataların düzeltilmesi Topla parmak pas tekniğinin birleştirilmesi, uygulatılması varsa hataların düzeltilmesi avys voleybol 1.hafta.pptx
avys voleybol 1.hafta.pptx
2 Voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları Parmak pası geliştirici teknik drillerin uygulatılması Sabit ve hareketli drillerin uygulatılması Geriye, sıçrayarak, yandan parmak pasın basamaklı öğretimi Eşli (Tekli,ikili,üçlü) hareketli drillerin uygulatılması avys voleybol 2.hafta.pptx
avys voleybol 2.hafta.pptx
3 Parmak pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle gerçekleştirilen çalışmalar, duvar çalışmaları ve filede driller Parmak pası pekiştirici teknik drillerin uygulatılması Sabit ve hareketli drillerin uygulatılması Parmak pas maçı avys voleybol 3.hafta.pptx
avys voleybol 3.hafta.pptx
4 Manşet pas teknik analizinin anlatımı Topsuz olarak öğrencilere uygulatılması varsa hataların düzeltilmesi Topla manşet pas tekniğinin birleştirilmesi, uygulatılması varsa hataların düzeltilmesi Maç avys voleybol 4.hafta.pptx
avys voleybol 4.hafta.pptx
5 Manşet pası geliştirici teknik drillerin uygulatılması Manşet pasa yönelik sabit ve hareketli drillerin uygulatılması Eşli (Tekli,ikili,üçlü) hareketli drillerin uygulatılması Sahada belirlenmiş bölgelere manşet pas aktarımı maç Quiz avys voleybol 5.hafta.pptx
avys voleybol 5.hafta.pptx
6 Manşet pası pekiştirici teknik drillerin uygulatılması Sabit ve hareketli drillerin uygulatılması Oyun içi manşet pas (öne-yana-sıçrayarak geriye)öğretimi,file önü,üstü,manşet pas uygulatılması avys voleybol 6.hafta.pptx
avys voleybol 6.hafta.pptx
7 Alttan servisin–paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle duvar çalışmaları örnekleri ve iki kişiyle filede driller. avys voleybol 7.hafta.pptx
avys voleybol 7.hafta.pptx
8 File üstü altdan servis tekniğinin uygulatılması Belirlenmiş bölgelere servis çalışmaları Maç avys voleybol 8.hafta.pptx
avys voleybol 8.hafta.pptx
9 Ara Sınav avys voleybol 9.hafta.pptx
avys voleybol 9.hafta.pptx
10 Üstden servis tekniğinin öğretilmesi,geliştirilmesi,pekiştirilmesi için drillerin uygulatılması 5.1 Oyun sisteminin öğretimi Oyun içi bölgelerinin öğretimi Müsabaka içi oyun drillerinin gösterilmesi Quiz avys voleybol 10.hafta.pptx
avys voleybol 10.hafta.pptx
11 Smaç tekniğinin teknik analizinin anlatımı Topsuz smaç adımlamasının öğretimi Üç adım iki adım tek adım topsuz sıçrama drilleri 5.1 oyun sisteminin kavratılması avys voleybol 11.hafta.pptx
avys voleybol 11.hafta.pptx
12 Smaç tekniğinin (topla) geliştirilmesi,pekiştirilmesine yönelik driller Oyun içi atılan pasın smaç vuruşla birleştirilmesine yönelik driller 5.1 oyun sisteminin geliştirilmesi Maç avys voleybol 12.hafta.pptx
avys voleybol 12.hafta.pptx
13 Öğrencilerin atılan servisi parmak yada manşet pasla karşılaması Atılan topların pasör bölgesine manşet pasla aktarılması Atılan pasların smaç vuruşla rakip sahaya aktarılması uygulatılır. 5.1 oyun sisteminin pekiştirilmesi Öğrenilen tekniklerin uygulandığı turnuvalı maç avys voleybol 13.hafta.pptx
avys voleybol 13.hafta.pptx
14 Tüm tekniklerin uygulandığı Müsabaka avys voleybol 14.hafta.pptx
avys voleybol 14.hafta.pptx
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296918 Voleybol temel oyun kurallarını ifade edebilme
2 1296919 Voleybola özgü ısınma şekillerini öğrenebilme
3 1296920 Voleybola özgü eğitsel oyunları öğrenebilme
4 1296917 Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak topa alışma çalışmalarını, temel duruşları ve kayma adımlarını öğrenebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5
2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4
3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek