Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Dersin amacı bilimsel araştırma metotlarını analiz etmek ve modern bilimin ve bilimsel araştırmalardaki gelişimin yükselişini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gül ÇAVUŞOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul, 2003. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin, Ankara, 2004. Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Engin Yıldırım, Serkan Bayraktaroğlu, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2005. Amiran Kurktan Bilgiseven, Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994. Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul, 2003. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin, Ankara, 2004. Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Engin Yıldırım, Serkan Bayraktaroğlu, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2005. Amiran Kurktan Bilgiseven, Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimin amacı ve tanımı, Bilimsel bilginin özellikleri, Bilimsel bilgi ve değerler sistemi, Modern bilimin doğuşu ve gelişimi,Sosyal bilimlerde yöntem, Başlıca araştırma yöntemleri, Veri toplama yöntemleri, Ölçme ve test teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 3 10 1
29 Bireysel Çalışma 12 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 4 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 3 4 12
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi nedir?, Bilim nedir? Bilimin Amacı Bilimlerin Sınıflandırılması, Bilimsel Düşünce Yöntemi 1. hafta.ppt
2 Bilimse Araştırmanın amaçları 2. hafta.ppt
3 ARAŞTIRMALARIN SINIFLANDIRILMASI 3. hafta.ppt
4 ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI 4. hafta.ppt
5 ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI 5. hafta.ppt
6 ARAŞTIRMA ÖNERİSİ 6. hafta.ppt
7 Ara sınav
8 Veri Toplama Teknikleri Anket Yöntemi
9 Ölçme ve Test Teknikleri Örneklem Hatası Verilerin Çözümü
10 Nitel Araştırmada Veri Toplama Yöntemleri: Görüşme Nitel Araştırmada Veri Toplama Yöntemleri: Gözlem
11 Nitel Araştırmada Veri Toplama Yöntemleri: Doküman İnceleme Nitel Araştırmada Veri Analizi
12 Örnek Olay Çalışması ve Nitel Araştırma Sonuçlarının Kullanılması
13 Araştırmanın Raporlanması ve Yorumlanması
14 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297990 Bilimin tanımını ve amacını anlar.
2 1297991 Araştırma yöntemlerini ve veri toplamayı öğrenir.
3 1297992 Ölçme ve test tekniklerini öğrenir ve kullanabilir hale gelir.
4 1297993 Bilimsel bilginin araştırılması, analizi ve yorumlanması becerisini kazanır.
5 1297994 Bilimsel analizler yaparken farklı pencerelerden bakabilme ve alternatif yorumlar getirebilme becerisini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 4 3 4
2 4 4 4 5 4 4 5
3 4 3 5 4 4 3 4
4 5 5 4 4 5 3 5
5 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek