Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZAH002 Zorunlu Temel Almanca (Hazırlık Sınıfı) 927001 0 0 30

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, temel Almanca dil bilgisinin öğretilmesi ve pekiştirilmesinin yanı sıra, okuduğunu ve duyduğunu anlama ile yazma ve konuşma becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesidir. Böylece öğrencinin yazılı ve sözlü Almanca iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Neslihan Acar, Öğr.Gör. Havva İnel, Öğr.Gör. Rukiye Hanım Sözen, Öğr.Gör. Ayşe Ayvaz, Dr. Öğr.Üyesi Adnan Oflaz, Öğr.Gör. Günay Kayhan

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Internet araştırması ve kültür merkezleriyle iletişim kurma

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

'MENSCHEN A1, A2 ve B1.1 ders kitabı ve alıştırma kitabı, Hueber Verlag. Almanca Hazırlık Birimi öğretim elemanları tarafından hazırlanan ders materyalleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği Dil Öğretimi Ortak Çerçeve Programına göre B1.1 seviyesinde iç içe uygulanan dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi becerilerin bütünleştiği bir program uygulanmaktadır. Öğrencileri gerçek hayatta yabacı dilde iletişim kurmaya hazırlamayı amaçlar. Ayrıca evrensel konularda, öğrendikleri yabancı dili kullanma fırsatı verir. Günlük dilin sosyal yaşamda konuşulmasını sağlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 2 60 1
4 Quiz 8 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 80 160
2 Final Sınavı 1 75 75
4 Quiz 8 55 440
49 Performans 1 75 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 A1. Lektion 1-2: Sich begrüβen, nach dem Befinden fragen, über den Beruf sprechen, Verbkonjugation Singular, W-Fragen, Negation mit “nicht”, einen Steckbrief schreiben, sich und andere vorstellen verben 1.hafta.pdf
2 A1. Lektion 3-4: Nach Preisen fragen und Preise nennen, etwas bewerten, Ja/Nein Fragen, Possessivartikelmein -dein, Verben mit Vokalwechsel, Drehbuchausschnitt possessivartikel 2.hafta.pdf
3 A1. Lektion 5-6:Farben, Dinge Im Büro nach Wörtern fragen Wörter nennen, etwas beschreiben Telefonstrategien definiter Artikel der-das-die Personalpronomen er-es-sie indefiniter Artikel ein-ein-eine Negativartikel kein-kein-keine Singular- Plural Akkusativ indefinitartikel 3.hafta.pdf
4 A1. Lektion 7-8:Freizeit, Komplimente, VerabredungenFreizeitaktivitäten Tageszeiten, Wochentage, Uhrzeiten Freizeit, Komplimente, Verabredungen Freizeitaktivitäten Tageszeiten, Wochentage, Uhrzeiten Komplimente machen, über Hobbys sprechen Modalverb können Satzklammer Verbposition im Satz temporale Präpositionen am, um Aussagen zu Freizeit-aktivitäten SMS, Chat modalverben 4.hafta.pdf
5 A1. Lektion 9-10: Lebensmittel und Speisen über Essgewohnheiten sprechen Konjugation mögen-“möchte” Wortbildung Nomen + Nomen trennbare Verben trennbare_verben 5.hafta.pdf
6 A1. Lektion 11-12: Alltagsaktivitäten Jahreszeiten , Monate Vergangenes sprechen über Feste und Reisen sprechen Perfekt mit haben temporale Präpositionen von… bis, ab Perfekt mit sein temporale Präposition temporalpraepositionen 6.hafta.pdf
7 A1. Lektion 13-14: Institutionen und Plätze in der Stadt, Wohnungen etwas beschreiben, bewerten Lokale Präpositionen + Dativ Possessivartikel sein-ihr Genitiv bei Eigennamen E-Mail schreiben lokalpraepositionen 7.hafta.pdf
8 A1. Lektion 15-16: Orte in der Stadteinen Ort bewerten Verben mit Dativ Personalpronomen im Dativ Blog dativerg 8.hafta.pdf
9 A1. Lektion 17-18:Im Hotel, Pläne, und Wünsche Körperteile Wünsche äuβern Schmerzen beschreiben, über Krankheiten sprechen temporale Präpositionen vor, nach, in, für Präpositionen mit, ohne Modalverb wollen Imperativ (Sie) Modalverb sollen Kreatives Schreibenum Hilfe bitten Ratschläge geben imperativ 9.hafta.pdf
10 A1. Lektion 19-20: Aussehen, Charakter Personen beschreiben Präteritum war, hatte Perfekt nicht trennbare Verben Wortbildung un- Imperativ (du/ihr)/Persnpr.Akk. perfekt 10.hafta.pdf
11 A1. Lektion 21-22: Regeln in Verkehr und Umwelt Kleidung seine Meinung sagen, über Regeln sprechen über die Kleidung sprechen Modalverben dürfen, müssen Komparation Vergleiche komparativ_superlativ 11.hafta.pdf
12 A1. Lektion 23-24: Feste Gründe angeben. Über das Wetter sprechen Wünsche äuβern, gratulieren Wortbildung -los Konjunktion denn Konjunktiv II würde Ordinalzahlen Postkarte schreiben Wünsche äuβern, gratulieren über Kleidung sprechen, Gründe angeben konjunktiv2 12.hafta.pdf
13 A2. Lektion 1-2: Familie Aktivitäten und Ereignisse Einrichtung, Umzug über Berufe sprechen Possessivartikel unser, euer Wiederholung Perfekt und Präteritum Wechselpräpositionen mit Dativ und Akkusativ Verben mit Wechselpräpositionen wechselpraepositionen 13.hafta.pdf
14 A2. Lektion 3: Natur und Landschaften Vorlieben, Wünsche ausdrücken Wortbildung Nomen: Verb+ -er und Verb+ -ung komposita 14.hafta.pdf
15 A2. Lektion 4-5: Lebensmittel Verpackung und Gewichte Tourismus etwas gemeinsam planen, etwas berichten Adjektivdeklination nach indefinitem Artikel Adjektivdeklination nach indefinitem Artikel adjektivdekl_typ2 15.hafta.pdf
16 A2. Lektion 6: Veranstaltungen etwas vorschlagen, sich einigen temporale Präpositionen über, von…an Veranstaltungskalender einen Vorschlag zustimmen temporalpraepositionen 16.hafta.pdf
17 A2. Lektion 7-8: Sportarten , Krankheit, Unfall um Rat bitten, Mitleid Sorge ausdrücken Konjunktiv II: könnte, sollte temporale Präposition zwischen temporale Adverbien: montags Konjunktionen weil, deshalb storage/app/public/neslihan.acar/127005
storage/app/public/neslihan.acar/127005
18 A2. Lektion 9-10: Wichtigkeit ausdrücken etwas bestellen, reklamieren, bezahlen Adjektivdeklination nach Nullartikel Konjunktion dass UNIT 9-10.docx
UNIT 9-10.pdf
19 A2. Lektion 11-12: Gebrauchsgegenst. Lebensmittel Überraschung ausdrücken reflexive Verben Konjunktion wenn gratulieren storage/app/public/neslihan.acar/127005
UNIT 11-12.docx
20 A2. Lektion 13-14: Lerntipps Die Post, Medien Freude ausdrücken Konjunktion als Passiv Präsens: Das Päckchen wird gepackt storage/app/public/neslihan.acar/127005
UNIT 13-14.docx
21 A2. Lektion 15-16: Zimmer buchen Fernsehgewohnheiten sprechen Verben mit Dativ und Akkusativ Stellung der Objekte indirekte Fragen: ob, wie lange etwas kommentieren Fernsehgewohnheiten storage/app/public/neslihan.acar/127005
storage/app/public/neslihan.acar/127005
22 A2. Lektion 17-18: Wetter übers Wetter sprechen lokale Präpositionen: am Meer, ans Meer Verben mit Präpositionen: sich interessieren für Fragen und Präpositionaladverbien: Worauf Übungsaufgaben A2.2 Lektion 17.docx
Übungsaufgaben A2.2 Lektion 18.docx
Menschen A2.2 Lektion17.pdf
Menschen A2.2 Lektion 18.pdf
23 A2. Lektion 19-20: Veranstaltungen, Bücherjemanden überzeugen, begeistern lokale Präpositionen: Woher? –vom/ aus dem Präteritum Modalverben: durfte, konnte, … Übungsaufgaben A2.2 Lektion 19.docx
Übungsaufgaben A2.2 Lektion 19-2.docx
Übungsaufgaben A2.2 Lektion 20.docx
Menschen A2.2 Lektion 19.pdf
Menschen A2.2 Lektion 20.pdf
24 A2. Lektion 21-22:Dokumente Internet, Online Anmeldungenum einen Bericht bitten etwas erklärenFrageartikel: welch- Demonstrativpronomen: dies-, der, das, die Verb lassen Konjunktion: bis, seit(dem) Übungsaufgaben A2.2 Lektion 21.docx
22.lekt..docx
A2.2 L22 seit.docx
Menschen A2.2 Lektion 21.pdf
25 A2. Lektion 23-24: Schule , Ausbildung Reise , AuslandBegeisterung ausdrückenRelativpronomen und Relativsatz im Nominativ und Akkusativ Präteritum: kam, sagte, … 23.lekt..docx
A2.2L23Relat..docx
24.lekt..docx
A2.2 24.Prt..docx
26 B1. Lektion 1-2: Charaktereigenschaften, Arbeit Personen beschreiben Adjektive als Nomen; n-Deklination, Präteritum B1.1 LEKT.1.docx
n-Dek.B1.L1.docx
B1.1 LEKT.2.docx
27 B1. Lektion 3-4: Wohnen Relativsätze im Dativ und mit Präpositionen, Konj. obwohl, trotzdem B1.1 LEKT.3.docx
B1.1 LEKT.4.docx
28 B1. Lektion 5-6: Medien und Technik, Esseneinladung Futur 1 Konjuktion falls B1.1 LEKT.5..docx
B1.1 LEKT. 6.docx
29 B1. Lektion 7-8: Kundenberatungsgespräche Stellung nehmen Tiere und Beratung; Stärke und Schwächen Infinitiv mit zu Konjuktion Da, während,bevor B1.1 LEKT. 7.docx
B1.1 Lektion 8.pdf
8.Übung.docx
30 B1. Lektion 9: Sport, Ernährung eine Präsentation halten Adj.dekl. mit Komparativ und Superlativ B1.1 Lektion 9.pdf
9. Übung.docx
31 B1. Lektion 10-11: Pannen im Alltag Glücksm. Im Alltag Enttäuschungen ausdrücken Etwas emotionel kommentieren Konjunktiv II Vergangenheit Plusquamperfekt mit haben und sein; Konjunktion nachdem B1.1 Lektion 10.pdf
10.übung.docx
B1.1 Lektion 11.pdf
11.übung.docx
32 B1. Lektion 12: Veranstaltungen in Betrieben Briefe und E-Mails: Einladungen Genitiv; Adj.dekl. im Genitiv; mit Präposition trotz B1.1 Lektion 12.pdf
12.übung.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289304 1-Öğrenciler seviyelerine uygun Almanca görsel ve işitsel basını takip ederler.
2 1289305 2-Öğrenciler Almanca kişisel ve resmi mektup/mail yazarlar.
3 1289306 3-Öğrenciler seviyelerine uygun tartışma konularında kendilerini Almanca olarak ifade ederler.
4 1289307 4-Öğrenciler farklı konulardaki düşüncelerini Almanca olarak ifade edebilirler.
5 1289308 5-Kendilerinden istenen türde Almanca paragraf yazabilirler
6 1289309 6-Öğrenciler seviyelerine uygun orijinal Almanca metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve tartışabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5
2 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 4
3 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4
4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3
5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4
6 4 3 5 5 4 4 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek