Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZİH001 Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) 927001 0 0 30

Dersin Amacı

İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü kazanıp Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayan öğrencilere temel İngilizce bilgisi vererek, dil seviyelerini tüm dil becerileri ve alt becerileri açısından, Avrupa Dil Çerçevesi standartlarına göre, en az B2 düzeyine çıkarmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Aydan ERMİŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

LANGUAGE HUB B1, B1+, B2 Macmillan Education SKILLFULL Reading & Writing 2,3,4, Macmillan Education SKILLFULL Listening & Speaking 2,3,4, Macmillan Education

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel İngilizce dil becerileri (dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri) ve dil alt becerilerini (dil bilgisi, sözcük bilgisi) en az B2 düzeyinde geliştirecek her türlü dil öğretme etkinliği bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 2 60 1
4 Quiz 8 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 70 140
2 Final Sınavı 1 70 70
4 Quiz 6 70 420
49 Performans 2 60 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 " be " ifadeleri, evet/hayır soruları, "be" ve "wh" soruları, artikeller, mülkiyet sıfatları ve aile hakkında konuşmak, 2 saat online ödevlendirme Hafta_1.pdf
2 Geniş Zaman ve evet/hayır soruları, geniş zaman kullanarak alışkanlıklar ve hobilerle ilgili sorular sormak, sıklık zarfları ve ilginç aktiviteler hakkında konuşmak, 2 saat online ödevlendirme Hafta_2.pdf
3 Some, any, several ve a lot of ile there is/there are kullanımı, yer tanımlarında nicelik sıfatlarının kullanımı, şimdiki zaman ve geniş zaman karşılaştırması ve aktivitellerle ilgili şimdki zamanda konuşmak, 2 saat online ödevlendirme Hafta_3.pdf
4 can/can't , durum zarfları, işaret sıfatları, kıyafetleri tanımlamada this, that, these ve those kullanımı, sıfatların karşılaştırılması ve bir şeyin kaça mal olduğu konusunda konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 4.pdf
5 some, any, much ve many ile sayılabilen ve sayılamayan isimler, deyimler, geçmiş zaman olumlu, soru ve olumsuz cümleler ve geçmiş bir tecrübe hakkında konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 5.pdf
6 "when" ibaresi ile geçmiş zaman kullanımı, gelecek zaman olarak şimdiki zamanın kullanımı, "going to" ile gelecek zaman ve planlar ve geleceğe ait niyetlerle ilgili konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 6.pdf
7 geçmiş zaman ve sürekli geçmiş zaman, as...... as ile karşılaştırma, sıfatların en üstünlük derecesi ve kültürel aktiviteler hakkında konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 7.pdf
8 Dönüşlülük zamirleri, modallar, izin isteme, rica ve teklifler, ever/never, for ve since ile present perfect tense, ve geçmişte başlayıp şu anda devem eden olaylarla ve tecrübelerle ilgili konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 8.pdf
9 yakın geçmiş zaman / dili geçmiş zaman karşılaştırması, geçmişteki olaylarla ilgili konuşmak, tavsiye olarak should/ ought to kullanımı, *must ve have to* nun zorunluluk ve gereklilik durumlarında kullanımı, alışkanlıkları karşılaştırarak zarların üstünlük ve en üstünlük derecelerinin karşılaştırılması, 2 saat online ödevlendirme hafta 9.pdf
10 too / enough kullanımı, nicelik sıfatları, sevilen şeyler, arzular ve tercihler, özne ve nesne olarak isim fiillerin kullanımı ve tanışma alışkanlıkları ile ilgili konuşmak ve fikir vermek, 2 saat online ödevlendirme hafta 10.pdf
11 may, might , will ve going to ile gelecekteki olasılıklar, gelecek zamanların gözden geçirilmesi, planlarla ilgili konuşmak, yardım istemek ve önerilerde bulunmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 11.pdf
12 geniş zaman ve di'li geçmiş zaman pasif kullanımı, birincil ve ikincil şart cümleleri ve şimdiki zamanda gerçek dışı durumları tanımlamak, 2 saat online ödevlendirme hafta 12.pdf
13 yet, already ve just ile yakın geçmiş zaman kullanımı ve devam eden yakın geçmiş zaman, used to, ve miş'li geçmiş zaman kullanımı ve anılarla ilgili konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 13.pdf
14 the ve artikelsiz kullanımlar, dolaylı anlatım soruları, have ve get ile ettirgen yapılar, aktif ve pasif sıfatlar ve iş alanlarıyla ilgili konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 14.pdf
15 Dolaylı anlatım ve dolaylı anlatım soruları, üçüncü tip şart cümleleri, umut ve istekler ve bu konularda konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 15.pdf
16 Must, can't, might, may, could kısaltmaları, soru eklentileri, sıfat cümleleri, V + Ving / to V1 ve bir tecrübe ile ilgili konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 16.pdf
17 "it" ile mastar cümleleri, "wish / if only" ve açıklama istemek, 2 saat online ödevlendirme hafta 17.pdf
18 Belirleyici ve belirleyici olmayan sıfat cümleleri ve bir olayla ilgili yüz yüze konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 18.pdf
19 should(n't)/ have , was going / supposed to ve yumuşak dil kullanarak eleştiride bulunmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 19.pdf
20 "so, such, too, enough", ayrılabilir öbek eylemler ve ideal mesleklerle ilgili konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 20.pdf
21 Geçmiş zamanların gözden geçirilmesi, "would, used to, be always Ving" ve aynı ve ayrı fikirde olmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 21.pdf
22 Eylem ve durum bildiren fiillerin kullanımı, tekrarlanan ve karşılaştırmalı sıfatlar ve sosyal medya ile ilgili konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 22.pdf
23 Dolaylı anlatım, modal fiiller ve miş'li geçmiş zaman ve yanlış anlaşılmaları belirlemek, 2 saat online ödevlendirme hafta 23.pdf
24 Özne olarak isim cümleleri, şartlı cümlelerin gözden geçirilmesi ve pozitif bir davranışla ilgili konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 24.pdf
25 Pasif cümleler, amaç bildirmek ve alternatif sunmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 25.pdf
26 "be used to / get used to" ve kişisel alışkanlıklar hakkında konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 26.pdf
27 Mülkiyet ifadelerinde kesme işareti kullanımı, miş'li geçmiş zaman ve şimdiki zaman, 2 saat online ödevlendirme hafta 27.pdf
28 "would rather ve would prefer", özne olarak isim cümleleri ve toplumsal konularla ilgili konuşmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 28.pdf
29 Edatlar ve Ving ve başka sözcüklerle açıklamak, 2 saat online ödevlendirme hafta 29.pdf
30 Becerileri ifade edebilmek, geçmiş zaman modalları ve olaylarla ilgili spekülasyon yapmak, 2 saat online ödevlendirme hafta 30.pdf
31 V + Ving kullanımında anlam değişiklikleri, karşılaştırma yapmak ve ulama ve neden/sonuç bağlaçları, 2 saat online ödevlendirme hafta 31.pdf
32 Zıtlık bağlaçları, gelecekle ilgili konuşma şekilleri ve şehirlerle ilgili konuşma, 2 saat online ödevlendirme hafta 32.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516402 Öğrenciler bir yeri sözlü ve yazılı olarak tanıtabilirler.
2 1516403 Geçmiş deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak tanımlayıp hikayeleştirebilirler.
3 1516404 Duygu, düşünce ve yaklaşımlarını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilirler.
4 1516405 Filmler ve kitaplar hakkında konuşabilirler ve yazabilirler.
5 1516406 Bir konu hakkında benzerlik-farklılık, karşılaştırma, neden-sonuç bildirme vb. anlamında paragraf yazabilirler.
6 1516407 Dilbilgisel olarak tüm zamanları; basit, bileşik ve karmaşık cümle yapılarını; koşullu cümle yapılarını; edilgen cümle yapılarını; aktarılmış cümle yapılarını; isim, sıfat ve zarf cümleciklerini; gereklilik, zorunluluk, izin, yasak vb. bildiren fiilleri etkin ve doğru biçimde kullanabilirler.
7 1516408 Resmi ve resmi olmayan durumlara uygun olan sözcükleri doğru biçimde kullanabilirler.
8 1516409 Okudukları metinlerin hangi türde olduğunu ve içeriğini anlayıp yorumlayabilir ve çeşitli okuma stratejilerini (göz gezdirme, tarama vb.) uygulayabilirler.
9 1516410 Dinledikleri metinlerin hangi türde olduğunu ve içeriğini anlayıp yorumlayabilir ve dinlerken not alma tekniklerini uygulayabilirler.
10 1516411 Bir konuşmayı uygun biçimde başlatıp sonlandırabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4