Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG245 Kanun III 927001 2 3 10

Dersin Amacı

Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki çalgısal ve sözel türlerdeki eserlerin icra edilebilmesi ve kişisel becerisinin geliştirilebilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ögr. Gör. Turgay KERSE

Ön Koşul Dersleri

KANUN II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Beste Aydın: Kanun Metodu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ara seslerin öğretimi ve buna bağlı olarak alterasyon etüd ve eser çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4
54 Ev Ödevi 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanun metodu dokuzuncu bölüm; Koma bemolü, 89 ve 90. etüdler.
2 91 ve 92. etüdler.(Koma bemolü)
3 93 ve 94. etüdler.( Koma bemolü)
4 95, 96 ve 97. etüdler. .( Koma bemolü ve üçleme)
5 98. etüd. (yedinci, sekizinci ve dokuzuncu bölümlerde öğrenilen becerilerin pekiştirilmesi)
6 99. etüd ve onuncu bölüm; 100. etüd. (yedinci, sekizinci ve dokuzuncu bölümlerde öğrenilen becerilerin pekiştirilmesi) (Türk Aksağı 5/8 lik usül çalışması)
7 101. etüd. (Devr-i Turan 7/8 lik usül çalışması)
8 102. etüd. (Düyek 8/8 lik usül çalışması)
9 Ara sınav.
10 103. etüd. (Aksak 9/8 lik usül çalışması)
11 104 ve 105. etüd. (Oynak 9/8 lik usül çalışması, Zirgüle ve Hicaz perdeleri. -4 koma La ve Re bemol)
12 105. etüdün tekrarı.
13 Yine son genel öncesi, dönem sonunda yeterli olacak tüm bilgi ve becerileri gözden geçirerek öğrencilerin teorik ve pratik kanun tekrarı yapmak
14 Final.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293743 Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki çalgısal ve sözel türlerde eserlerin icra becerisi.
2 1293744 Kanun çalgısının toplumsal yaşamdaki etkilerini ve yerini değerlendirebilme becerisi.
3 1293745 İcra alanında edindiği bilgi ve becerileri, dinleme ve izleme yoluyla geliştirip, kendi kişisel becerisi doğrultusunda yaratıcı bir şekilde uygulayabilmesi.
4 1293746 Ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip edebilme.
5 1293747 Takım çalışmasını geliştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5
2 4 4
3 4
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek