Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG279 Keman III 927001 2 3 10

Dersin Amacı

* Tarih boyunca Türk topraklarında icra edilmiş, gelenekteki Türk Müziği’ni öğrenmeleri, yerli ve milli benlik bilincine sahip olmaları, * Türk Müziği’ni dünyada tanıtmak için gerekli olan uluslararası müzik bilincine, bakış açısına, teknik yeterliliğe ve estetik anlayışa sahip olmaları, * Türk Müziği’ni dinleme bilincine sahip olmaları, bu bilinci kuşaklar arasında aktarabilmeleri, * Türk Müziği’nin üslup ve tavır özelliklerini gözeterek keman ile çalabilmek için gereken temel davranış ve becerileri kavramaları, * Türk Müziği eserlerinden bir dağarcık oluşturması, bu dağarcığı keman ile çalabilmeleri, * Bireysel ve grup çalışmalarında kendi müziği olan Türk Müziği’ni çalarak kültür bilincine sahip olmaları, Türk Kültürünü kuşaklar arasında aktarmaları, Türklerin keman çalgısıyla ilgili tarihi bağlarını kavramaları, * Keman’ın yapım aşamalarını ve eğitim süresince gerekli olan teknik ekipmanları kavramaları, * Keman’ın ve yayın fiziksel özelliklerini kavramaları, * Keman çalmada uluslararası standartlarda sahip olunması gereken temel duruş ve tutuşları kavramaları, * Kemanda, uluslararası standartlarda sahip olunması gereken yay tekniği ve kurallarını kavramaları, uygulamaları, * Türk Müziği’ni üslup ve tavır özellikleri çerçevesinde icra edebilmek için gerekliği olan sol el tekniğini kavramaları, sol el tekniğinin farklı coğrafyalarda, farklı müzik türlerinde, uluslararası standartlarda dahi kişiden kişiye farklılık ve esneklik gösterebildiğini bilmeleri, * Kemanda teknik çalışmalar kapsamında en önemli yeri teşkil eden gam çalışmalarını kavrayarak farklı makam düzenleri üzerinde uygulamaları, * Türk Müziği’ni üslup ve tavır özellikleri çerçevesinde icra edebilmek için gerekli olan süsleme tekniklerini kavramaları ve uygulamaları, * Türk Müziği’nde yüzyıllar boyunca kullanılmış ve kullanılmakta olan “meşk” öğretim yöntemini kavramaları, * Türk Müziği’ni üslup ve tavır özellikleri çerçevesinde icra edebilmek için gerekli olan müzikal dinamikler ve ifade unsurlarını kavrayarak müziği yorumlama bilincini kazanmaları olarak belirlenmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL

Ön Koşul Dersleri

Keman I

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Murat GÜREL, Basılmamış Keman Metodu. 2. Murat GÜREL, Basılmamış Ders Notları 3. Murat GÜREL, Doktora Tezi, NUBAR TEKYAY’IN KEMAN TAKSİMLERİNİN TAHLİLİ (2016)

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pedagojik olarak hazırlanmış etüdler ile icra becerisinin oluşturulması, eser icraları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4
54 Ev Ödevi 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gam Çalışmaları 4 Arpej Çalışmaları 1 Lavtacı Andon - Hüseyni Peşrev
2 Ton-Ajilite Alıştırmaları 3 Tavır Alıştırmaları 7 Lavtacı Andon - Hüseyni Peşrev (devam)
3 Sevcik Keman Metodu Çalışmaları 4 Süsleme Teknikleri ve İfade Unsurları Çalışmaları 4 Dinleme Eğitimi 4 Lavtacı Andon - Hüseyni Peşrev
4 Gam Çalışmaları 5 Arpej Çalışmaları 2 Yay Tekniği Alıştırmaları 4 Rast Oyun Havası-On Dört Salih Dede- Uşşak Peşrev
5 Ton-Ajilite Alıştırmaları 4 Tavır Alıştırmaları 8 Rast Oyun Havası-On dört Salih Dede- Uşşak Peşrev
6 Sevcik Keman Metodu Çalışmaları 5 Süsleme Teknikleri ve İfade Unsurları Çalışmaları 5 Dinleme Eğitimi 5 Kız neyi akord icra çalışması
7 Reşat Aysu-Acem Aşiran Saz Semaisi Salih Dede Uşşak Saz Semaisi Kız neyi akord icra çalışması 2
8 Vize Sınavı
9 Gam Çalışmaları 6 Tavır Alıştırmaları 9 Salih Dede Uşşak Saz Semaisi Cemil Bey – Suzidilara Saz Semaisi Kız neyi akord icra çalışması 3
10 Salih Dede Uşşak Saz Semaisi Cemil Bey – Suzidilara Saz Semaisi Taksim Çalışmaları 1 Sevcik Keman Metodu Çalışmaları 6
11 Cinuçen Tanrıkorur- Buselik Medhal Şerif Muhittin Targan – Nihavend – Dans Eden Çocuk Süsleme Teknikleri ve İfade Unsurları Çalışmaları 6 Taksim Çalışmaları 2
12 Cinuçen Tanrıkorur- Buselik Medhal Şerif Muhittin Targan – Nihavend – Dans Eeden Çocuk Yay Tekniği Alıştırmaları 5 Taksim Çalışmaları 3 Dinleme Eğitimi 6
13 Genel Tekrar
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294286 Alıştırmaların farklı tempolarda çalınması ile çalgıda perde hakimiyetini geliştirebilme.
2 1294287 Saz eseri formlarını icrasını, usul özellikleri de göz önünde bulundurarak uygulayabilme.
3 1294288 Taksim formunda icralar yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4
2 5 5
3 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek