Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES402 Resim Atelye VI 927001 4 8 8

Dersin Amacı

Resim Atelye VI dersi, resim sanatında fiziksel kurgu ve model araştırmalarına dönük bir süreci dinamik kılacak materyal, alternatif kurgu ve inovatif arayışları amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Metin EKER, Prof.Dr. Gülten İMAMOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Gilbert Clark-Enra zimmerman, Teaching Talented Art Students, teacher Colloge Press, New York 2004. • K.S.Fleckenstein-L.T.Calendrillo-D.A. Worley, Language and Image Into Reading-Writing Clüssroom: Teaching Vision, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey-Mahwah-London 2002. • Christian leborg, Visual Grammar, Princeton architechtural Press, New York 2004. • Michael Leyton, The Structure of Painting, Springer, Vien-New York 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Resim Atelye VI dersi, resim sanatında fiziksel modellere ait geleneksel örnekleri incelemek; geleneksel ve çağdaş resim sanatında marjinal fiziksel resim sanatı örneklerini çözümlemek; bir fiziksel model çalışması için arayış sergilemek; model projesi geliştirmek; resim çalışmalarında geliştirdiği modeli uygulamak ve en az dört çalışma gerçekleştirmek; geliştirilen söz konusu biçimsel model için bir bildirge ya da açıklama yazmak gibi içerikleri işleyecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 8 104
6 Uygulama/Pratik 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Resim sanatında materyal olgusu atölye VI.docx
2 Fiziksel model geliştirmenin çağdaş sanat deneyimi içindeki önemi atölye VI.docx
3 Fiziksel model gelişimi için materyal arayışı ve süreç planlaması atölye VI.docx
4 Fiziksel model için veri ve kaynak arayışları atölye VI.docx
5 Fiziksel model için tasarım ve uygulama altyapısını tamamlama atölye VI.docx
6 Resim çalışması için eskiz çalışmaları atölye VI.docx
7 Fiziksel model çalışması 1 atölye VI.docx
8 Fiziksel model çalışması 2 atölye VI.docx
9 Fiziksel model çalışması 3 atölye VI.docx
10 Fiziksel model çalışması 4 atölye VI.docx
11 Ara sınav atölye VI.docx
12 Fiziksel model çalışmaları eksikliklerin giderilmesi atölye VI.docx
13 Fiziksel model çalışması değerlendirmesi atölye VI.docx
14 Sunum çalışmaları atölye VI.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505877 Resim sanatında alternatif materyal ve model geliştirmenin örneklerini kavrar
2 1505878 Resim sanatında inovatif fiziksel çalışmaların önemini bilir
3 1505879 Resim sanatında model kuğuları ile sanatsal anlayış arasındaki bağı değerlendirir
4 1505880 Kişisel modeli ile süreçsel ve seri çalışmalar gerçekleştirebilir
5 1505881 Çağdaş resim sanatında fiziksel model ve üslup geliştirmenin gerekçelerini değerlendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek