Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE104 Kimya II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Kimyanın temel konularında bilgi kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat TAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Atkins, P., Jones, L. (1998). Temel Kimya. Çeviri Editörleri: Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., (Üçüncü Baskıdan çeviri). Ankara: Bilim yayıncılık [2] Chang, Raymond; Çev.Ed: Soydan, Bahattin; Aroğuz, Ayşe Zehra; ?Fen ve Mühendislik Bölümleri için Kimya?,Beta Basım Yayım, İstanbul, 2000. [3] Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; ?Temel Üniversite Kimyası?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2002. [4] Mortimer, C.E.(1993). Modern üniversite kimyası. Cilt 1-2. Çeviri Editörü: Altınata , T., (Üçüncü Baskıdan Çeviri). İstanbul: Çağlayan Basımevi [5] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G. (2005). Genel Kimya. Cilt 1 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık [6] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G.(2005). Genel Kimya. Cilt 2 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal denge, kimyasal kinetik, termokimya, elektrokimya, çözünürlük ve asit-baz reaksiyonları konularının öğretilmesi ve bunlarla ilgili sayısal uygulamaların gerçekleştirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
13 Deney 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal bağlar, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler. 1. Hafta.pptx
2 Kimyasal bağlar, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler. 2. Hafta.pptx
3 Çözeltiler ve fiziksel özellikleri 3. Hafta.pptx
4 Kimyasal Kinetik: Hız yasaları, reaksiyonların hızı ve ölçülmesi 4. Hafta.pptx
5 Kimyasal Kinetik: Hız yasaları, reaksiyonların hızı ve ölçülmesi 5. Hafta.pptx
6 Kimyasal Denge: Temel ilkeleri, denge sabiti eşitliği, dengeye etki eden faktörler 6. Hafta.pptx
7 Kimyasal Denge: Temel ilkeleri, denge sabiti eşitliği, dengeye etki eden faktörler 7. Hafta.pptx
8 Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi 8. Hafta.pptx
9 Ara Sınav
10 Asitler ve Bazlar: Arrhenius kavramı, Brönsted-Lowry kavramı 10. Hafta.pptx
11 Kuvvetli ve zayıf asit-bazlar ve asit-baz reaksiyonları ve hidroliz 11. Hafta.pptx
12 Asit -baz dengeleri 12. Hafta.pptx
13 Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri ve çözünürlük çarpımı sabiti 13. Hafta.pptx
14 Elektrokimya: Elektroliz, Pil ve nükleer kimya 14. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508707 Çözeltileri tanımlar ve fiziksel özelliklerini yorumlar
2 1508708 Termokimyanın temel kavramları olan entalpi, entropi ve iç enerjiyi açıklar ve ilişkilendirir
3 1508711 Kimyasal reaksiyonların kinetiğini tanımlar ve yorumlar
4 1508712 Kimyasal dengenin temel ilkelerini anlatır, dengeye etki eden faktörleri yorumlar
5 1508706 Asit-baz tanımlarını açıklar, örnekler ve asit-baz dengesine etki eden faktörleri yorumlar
6 1508710 Çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörleri yorumlar
7 1508709 Elektrokimya, elektroliz olaylarını ve pillerin çalışma prensiplerini karşılaştırarak değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3
2 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3
3 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3
4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3
5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3
6 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3
7 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek