Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin; "European Language Portfolio Global Scale" A2 düzeyinde İngilizcede; - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduğunu anlamaları, - Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet DEMİRCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Big Picture Elementary

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Unit 5 Successful People Jobs-work and Money Have to –don’t have to Listening: Talking about success LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
2 Reading “What does success mean?” Writing: Description of a job. LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
3 Unit 6 Eat for Life Countable – Uncountable Nouns Listening: School Canteen Dialoque LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
4 Reading: A long and Healty Life Writing: Paragraph about food and fitness LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
5 Unit 7 Learning Languages Comparatives and Superlatives Listening: Interviews about language learning LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
6 Reading: Speaking in many tongues Writing: Description or e-mail about language learning LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
7 Unit 8 We ‘re going on holiday. Future time expressions, holiday avtivities. Present Continuous for future arrangements Listening: Radio show about family holidays LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
8 Reading: Family holidays can be fun. Writing: E-mail about a trip LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
9 Unit 9 It’ll never happen Expressions to talk about the future, will-won’t Listening: Future Predictions, Song: When I’m 64… LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
10 Ara sınav LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
11 Reading: Getting the future wrong Writing: Text predicting the future LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
12 Unit 10 Don’t give up too+adjective,adverbs Listening:A weather forecast LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
13 Reading : Jungle survivor Writing: Email giving advice to a friend LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
14 Unit 11 Promises, promises Be going to, must-mustn’t Listening: Dialoque about a New year’s Eve party Reading In New York for New Year’s Eve Writing: Email about New Year’s Eve LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1521033 Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur
2 1521028 Kısa net iletileri kavrayabilir
3 1521030 Kısa, günlük metinleri kavrayabilir
4 1521031 Basit, günlük sohbetlere katılabilir
5 1521032 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir
6 1521029 Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4
2 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5
3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5
4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
6 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek