Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE106 Genel Matematik II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Fen dersi konularında kullanılacak matematiksel işlemleri daha etkili yapabilmelerini sağlayacak becerilerini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Figen ERYILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Genel Matematik, Prof. Dr. Ahmet Dernek, Nobel Yayınevi 2) Genel Matematik, Osman Bizim, Ahmet Tekcan, Betül Gezer, Dora Yayınevi 3) Genel Matematik-I, Mustafa Balcı, Palme Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türev tanımı ve geometrik uygulamaları; grafik çizimleri, belirsiz integral, değişkenlere ayrılabilir integral, kısmi integral, belirsiz integral uygulamaları; basit diferansiyel denklemler; belirli integral; analitik geometri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 12 1 12
9 Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türevin geometrik uygulamaları: Maximum-minimum problemleri, üstel belirsizlikler 1.hafta.pdf
2 Grafik çizimleri 2.hafta.pdf
3 Belirsiz İntegral: Belirsiz integral tanımı, değişkenlere ayrılabilir integral, kısmi integral 3. hafta.pdf
4 Belirsiz İntegral: Belirsiz integral tanımı, değişkenlere ayrılabilir integral, kısmi integral 4. hafta.pdf
5 Değişkenlere ayrılabilir integral, kısmi integral 5. hafta.pdf
6 Basit kesirlere ayırarak integral alma, trigonometrik fonksiyonların integrali, irrasyonel fonksiyonların integrali 6. hafta.pdf
7 Belirsiz integral uygulamaları ve diferansiyel denklemler 7. hafta.pdf
8 Belirli İntegral: Belirli integralin özellikleri, alan ve hacim hesabı 8. hafta.pdf
9 Arasınav
10 Alan ve hacim hesabı 10. hafta.pdf
11 Yay uzunluğu 11. hafta.pdf
12 Analitik geometrinin temel kavramları 12. hafta_aöf ders notları.pdf
13 Analitik geometrinin temel kavramları 13. hafta_aöf ders notları.pdf
14 Analitik geometrinin temel kavramları 14. hafta_aöf ders notları.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300446 Türevden yararlanarak fonksiyonların değişimini inceleme ve grafiklerini çizebilme.
2 1300447 Diferansiyel ile belirsiz integral arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.
3 1300456 Değişik şekillerdeki diferansiyellerin belirsiz integrallerin bulunması.
4 1300457 Belirli integral kavramını anlama ve yorumlayabilme.
5 1300458 Belirli integral yardımı ile eğri parçası uzunluğu, alan, hacim vb. hesaplayabilme.
6 1300459 Analitik geometriyi kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4
2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4
3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3
5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3
6 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek