Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Yaşam boyu gelişimin kavramları, dinamikleri, seyri; gelişim sürecini etkileyen risk ve koruyucu faktörleri; temel kavram ve kuramları; temel öğrenme psikolojisi kuramlarını ve bunların eğitim açısından doğurgularına ilişkin öğrencilere bilgi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Arı, R. (2008). Eğitim psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2. Aydın, A. (2008). Eğitim psikolojisi: Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi. 3. Bacanlı, H. (2010). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi. 4. Başaran, İ. E. (2005). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 5. Erden, M., & Akman, Y. (2009). Eğitim psikolojisi: Gelişim, öğrenme ve öğretme. Ankara: Arkadaş Yayınevi. 6. Erikson, E. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: W. W. Norton. 7. Özbay, Y., & Erkan, S. (Eds.). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi. 8. Pillari, V. (1988). Human behavior in the social environment. Belmont, CA: Wadsworth. 9. Selçuk, Z. (2010). Eğitim psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 10. Senemoğlu, N. (2009). Aydın, A. (2008). Eğitim psikolojisi: Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi. 11. Ulusoy, A. (Ed.). (2007). Eğitim psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Gelişim psikolojisinin temel ilke ve kavramları, - İnsan gelişiminde koruyucu ve risk faktörleri - Temel gelişim alanları, - Temel gelişim alanlarına ilişkin kuramlar, - Gelişim psikolojisi bilgilerinin eğitim açısından değerlendirilmesi - Öğrenme psikolojisinde temel kavramlar - Öğrenme kuramları - Öğrenme psikolojisi bilgilerinin eğitim açısından değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 4 100 1
2 Final Sınavı 3 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, temel kavramların tanıtımı Giriş, temel kavramların tanıtımı.ppt
2 Gelişim psikolojisinin temel kavramları/ilkeleri Gelişim psikolojisinin temel kavramlarıilkeleri.ppt
3 Gelişimi etkileyen etmenler Gelişimi etkileyen etmenler.ppt
4 Güdü, eğitimde güdülenme Güdü, eğitimde güdülenme (6).ppt
5 Öğrenme psikolojisi Öğrenme psikolojisi (2).ppt
6 Edimsel koşullanma Edimsel koşullanma.ppt
7 Fiziksel gelişim Fiziksel gelişim.ppt
8 Kişilik gelişimi Kişilik gelişimi (1).ppt
9 Ara Sınav Ara Sınav.docx
10 Dil gelişimi Dil gelişimi.ppt
11 Bilişsel gelişim Bilişsel gelişim.ppt
12 Ahlak gelişim Ahlak gelişimi.ppt
13 Duygusal gelişim Duygusal gelişim.ppt
14 Sosyal gelişim Sosyal gelişim.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547360 1-Gelişim psikolojisinin temel ilke ve kavramlarını açıklar
2 1547361 2-Insan gelişimini etkileyen koruyucu ve risk faktörleri tartışır
3 1547362 3-Gelişimi etkileyen kalıtsal ve genetik etmenleri açıklar
4 1547363 4-Temel gelişim alanlarına ilişkin kuramları tartışır
5 1547364 5-Gelişim psikolojisi bilgilerinin eğitim açısından doğurgularını değerlendirir
6 1547365 6-Öğrenme psikolojisinde temel kavramlarını açıklar
7 1547371 7-Öğrenme psikolojisi bilgilerinin eğitim açısından doğurgularını değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4
5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
6 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek