Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBAE102 Siyaset Bilimi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Siyaset Bilimine ait temel kavramları öğretmek, çağdaş siyasal hayatın tarihi temelleri hakkında bilgi sahibi olmak, günümüz siyasal yapılar hakkında fikir sahibi olmak ve siyasal kültür hakkında kanaat sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYDIN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andew Heywood, Siyaset, Liberte yayınları, Ankara, 2006. Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş, Ankara 1969. Aytekin Yılmaz, Çağdaş Siyasal Akımlar, Ankara 2001. Ali Öztekin, Siyaset Bilimine Giriş: Toplum, Devlet, Parlamento, Hükümet, Kamu Yönetimi, (9. Baskı), Siyasal Kitapevi, Ankara, 2014.

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, konusu, yöntemi, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, siyasetin psikolojik, sosyal ve ekonomik temelleri, siyasal kurumlar, iktidar ve devlet, siyasal sistem ve rejimler, siyasal katılım, siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları, kamuoyu, propaganda. Siyasetin tanımı siyaset ve diğer disiplinler ile ilişkisi ve siyasetin niteliği, hükümetler, sistemler ve rejimler: siyasal sistemlerin sınıflandırılması ve modern siyasal rejimler, siyasal ideolojiler: liberalizm ve muhafazakârlık, siyasal ideolojiler: sosyalizm ve diğer ideolojik gelenekler, demokrasi ve demokrasi modelleri, ulusaltı siyaset: federal ve üniter yapılar, devlet, devletin rolü ve türleri hükümet mekanizması: Anayasalar, hukuk ve yargı, Siyasi iktidarlar: Yürütme, yürütmenin gücü ve liderlik siyaseti, Siyasi partiler ve parti sistemleri, Meclisler, meclislerin rolü ve yapısı, Temsil, seçimler ve oy kullanma, Ordu ve siyaset ilişkisi ve genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyasetin tanımı ,temel kavramlar, siyaset ve diğer disiplinler ile ilişkisi ve siyasetin niteliği 1. Hafta...pptx
2 Hükümetler, sistemler ve rejimler: siyasal sistemlerin sınıflandırılması ve modern siyasal rejimler 2. Hafta...pptx
3 Siyasal ideolojiler: liberalizm ve muhafazakarlık LLİBERALİZM.pdf
MUHAFAZAKARLIK.pdf
3. Hafta...pptx
4 Siyasal ideolojiler: sosyalizm ve diğer ideolojik gelenekle 4. Hafta...pptx
5 Demokrasi ve demokrasi modelleri 5. Hafta...pptx
6 Ulusaltı siyaset: federal ve üniter yapılar 6. Hafta...pptx
7 Devlet, devletin rolü ve türleri 7. Hafta...pptx
8 Ara Sınav
9 Hükümet mekanizması: Anayasalar, hukuk ve yargı 9. Hafta...pptx
10 Siyasi iktidarlar: Yürütme, yürütmenin gücü ve liderlik siyaseti 10. Hafta...pptx
11 Siyasi partiler ve parti sistemleri 11. Hafta...pptx
12 Meclisler, meclislerin rolü ve yapısı 12. Hafta...pptx
13 Temsil, seçimler ve oy kullanma 13. Hafta...pptx
14 Ordu ve siyaset ilişkisi ve genel değerlendirme 14. Hafta...pptx
15 Yıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297461 Çağdaş siyasal yapıları tanır
2 1297463 Günümüz siyasal hayat ve unsurları hakkında bilgi sahibi olur
3 1297464 Siyaset bilimiyle ilgili temel kavramları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek