Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE102 Temel Tasarım II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Plastik sanatların görsel etki elemanlarından renk ,doku ve mekan konuları incelenir. Renk,renk teorisi,rengin uygulama alanları , doku ve doku çeşitleri(tekstür, strüktür),mekan konularında bilgilenir.Uygulamalarda doğal, yapay nesnelerden ve soyut geometrik biçimlerden yararlanarak; konusunda yorum, deforme ve stilize etme gibi bireysel yaklaşımlar somut ,soyut , geometrik kompozisyonlarda farklı teknik ve malzemelerden yararlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sena SENGİR, Öğr. Gör. Murat AĞÇİÇEK, Dr. Öğretim Üyesi Benan Çokokumuş ,

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Desing and form “ Tme Basic Course At The Bauhaus Jhannes İtten 1976 ISBN-13 :9780471289302 2- Principles Of Color Design Wucıus Womg 1993 ISBN-13 : 9780471285526 3- Cırcle “International Survey Of Constructive Art” J C Martin , Ben Nicholson N Gabo Faber and Faber Limited /London 4- Grafikte Temel Tasarim Hatice Aslan Odabaşı Yorum Sanat Yayınları 5- Sanat Eğitimi, Kayıhan Keskinok Sanat yapım. 6- Temel Sanat Eğitimi Nevide Gökaydin MEB 7- Aynan Gerçeği “Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaştırma” Gülseren Südor Cumhuriyet Kitapları 8- Hidayet Telli Üç Boyutlu İşler MEB 9- H. Yakup Öztuna Görsel İletişimde Temel Tasarım ‘Grafik zTasarım Dergisi’ 10- Basic Desing “ The Dynamics of Visual Form” Maurice de Sausmarez A and C Block / London 11- Ali Seylan Temel Tasarım 2005 M-Kitap Dağdelen Basın Yayın Ltd. Şti. 12- Ahmet Özol Sanat Eğitimi ve TasarımdaTtemel İlkeler Pastel Yay. 2012 13- Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, Cayton Sanatın Temelleri (Teori ve Uygulama) Karakalem Kitabevi Yay. 2015 14-Thompson J, Modern Resim Nasıl Okunur, hayalperest Yay. 15- A. Lhote, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge yay. 2000 16- Cömert Bedrettin, Groce'nin Estetiği, De Kİ Basım Yayım Ltd. Şti. 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Plastik sanatların görsel etki elemanlarından renk ,doku ve mekan konuları,sanatın ilkeleri doğrultusunda incelenir. Renk,renk teorisi,rengin uygulama alanları , renk armonileri incelenir. Tek renk, ara renk, zıt renk armonileri konularında uygulama çalışmaları yapar. Uygulamalarda doğal, yapay nesnelerden ve soyut geometrik biçimlerden yararlanarak; konusunda yorum, deforme ve stilize etme gibi bireysel yaklaşımlar somut ,soyut , geometrik kompozisyonlarda farklı teknik ve malzemelerden yararlanır.Nesne mekan ilişkisi içinde kompozisyonlar hazılar ve nesnelerin doğal renklerine uygun boyar. Nesneler (doğal nesneler , insan yapısı nesneler) dış yapı (tekstür) ve iç yapı (strüktür ) özellikleri bakımından incelenir. Dogal nesneler etüt edilerek onların zengin dokuları bulunur ve dokuların yorumlama çalışmaları yapılır. Çalışmalarında, renk , doku ve mekan birlikteliğini düşünerek, farklı teknik ve malzemelerden yararlanır.Kendini ifade edebilmede en uygun tekniği kullanır.( Üç boyutlu biçimlendirmeler de dahildir.)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 8 4 32
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönen hedefleri ve ders planları açıklanır. Sanat tarihinden, valörcü ressamların yapıtları incelenerek , valör kavramı üzerinde durulur.Valörcü ressamlar rengi hangi amaç doğrultusunda kullanırlar?
2 Ana renkler ile valör çubuğu oluşturma Ana renlerin siyah- beyaz arasındaki değerleri boyanır Çeşitli görsel araçlar. tek-renk-armoni.docx
3 Ana renkler ile tek renk armonisi uygulaması. Uygulamalarda doğal, yapay nesnelerden ve soyut geometrik biçimlerden yararlanır. a-karakalem eskiz ve tasarları oluşturma b-Tasara uygun renkli boyama PP sunum, çeşitli görsel materyaller. DSC_0078.jpg
DSC02192.JPG
DSC_0083.jpg
4 Renk Nedir? .Işık olarak renk, madde olarak renk neyi ifade eder?. Geçmişten günümüze rengin kullanım amaçları, yöntem ve teknikleri (Valörcü ressamlar, İzlenimciler ve sonrası ,günümüzde renk), Munsell renk sistemi Renk perspektifi, ana ,ara(nüans),Zıt (kontrast-komplemantar- tamamlayıcı) renkler, bir konunun rengini neler etkiler?, renk çemberinin amacı nedir?, renkler bulundukları yüzey renklerinden etkilenirler mi?, bir konunun gölgesi nasıl boyanır?,rengin psikolojik etkileri. . Ana renklerle kroma (MunselL Renk sistemine göre) 36’lı renk çubuğu , Mayer Pramidi renk teorisi.docx
5 Uygulamaya devam.
6 Nüans (ara) renk armonisi. Nesnelerden oluşturulan bir kopozisyon, ya da bu nesnelerden faydalanarak kurguladığı, soyutladığı bir kompozisyonun ara renklerle boyanması yapılır.Boyamalarda Rengin valörlerinden yararlanabilir. PP sunum, çeşitli görsel materyaller Ara-renk-armoni-Zıt-renk-armoni.docx
7 Uygulamaya devam. DSC00702.JPG
DSC_0088.jpg
storage/app/public/murata/134004
8 Zıt renkler (kontrast- tamamlayıcı- komplemantar) armonisi. Nesnelerden oluşturulan bir kopozisyon, ya da bu nesnelerden faydalanarak kurguladığı , soyutladığı bir kompozisyonun zıt renkler armonisine uygun boyanması.Boyamalarda rengin valörlerinden de yararlabnabilir. PP sunum, çeşitli görsel materyaller
9 Ara Sınav ara-sınav.docx
10 Kolaj nedir? Sanat tarihinde kolaj.
11 Kolaj nedir? Sanat tarihinde kolaj. a)Sanat tarihinden,renkçi yada valörcü ressamlardan seçilen bir resmin, kağıt malzemeden faydalanarak yeniden oluşturulması ve konunun renklerine uygun boyanması. b- Kağıt ve diğer artık materyallerden faydalanarak kendi kolaj uygulamasını yapar. PP sunum, çeşitli görsel materyaller
12 Doku, dış yapı (tekstür) ve iç yapı (strüktür ) özellikleri bakımından incelenir.Dogal nesneler etüt edilerek onların zengin dokuları bulunur ve dokuların yorumlama çalışmaları yapılır. . a) Tasarlanan dokular, farklı teknik ve malzemeler kullanmak suretiyle; bir kompozisyonun tasarımında ve boyanmasında kullanılır. b- Nesnelerden hazırlanmış bir kompozisyonun dış yapı özelliklerine uygun boyanması yapılır PP sunum, çeşitli görsel materyaller TEMEL TASARIMDA ____ZG__ __ZER__NE[#290219]-273734.pdf
13 Uygulamaya devam
14 Dogal nesnelerden hazırlanmış bir konunun, renk, doku ve mekan ilişkileri bakımından boyanması. Konu ile ilgili mekan içi görselleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287412 Renk , doku ve mekan ile ilgili terimleri bilir ve tarif edebilir.
2 1287411 Bir konuyu; tek rengin değerlerine, ara (nüans) renklere, zıt ( tamamlayıcı- komlementar) renklere ve konunun gerçek rengine göre boyayabilir.
3 1287413 Bir konuyu, renk ,doku ve mekan ilişkisi içersinde farklı teknikler ve malzemeler kullanarak boyayabilir
4 1287414 Bir konuyu,renk, doku ve mekan ilişkisi içersinde doğal renklerine boyayabilir.
5 1287415 Sanat elemanları ve tasarım ilkeleri ile biçim ve içerik ilişkisini dikkate alan üç boyutlu özgün çalışmalar yapabilir.
6 1287416 Görsel sanat uygulamalarında etik kurallara uyulması gerektiğini bilir ve uygulayabilir.
7 1287417 Farklı alternatif çalışmalar için diğer disiplinlerden de yararlanabileceğini bilir.
8 1287418 Öğrenci kişisel portfolyo uluşturabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 2 4 3 4 4 1 4 4
2 5 5 5 2 4 3 4 4 1 4 4
3 5 5 5 2 4 3 4 4 2 4 4
4 5 5 5 2 4 3 4 4 1 4 4
5 5 5 5 2 5 3 5 4 2 4 4
6 5 5 5 1 4 3 4 4 1 4 4
7 5 5 5 2 5 3 4 4 1 4 4
8 5 5 5 2 5 3 4 4 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek