Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE104 Desen II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu ders ile sanatsal desen uygulamaları doğrultusunda, kavramsal ve biçimsel olarak nesneleri çözümlemede karşılaştığı problemleri lisans düzeyinde çözme bilgi ve tutumun kazandırılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. İbrahim Halil Türker, Öğr. Gör Murat Ağçiçek, Öğr. Gör. Ramazan Tilki

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Agreat Heritape, Resaissance ve Barogue, Drawings from [2] Pierre Paul Prud'hon , The language of the Body, Drawing bu Pierre Paul Prud'hon 1996 New York [3] Sarah Simblet, Anatomy For The Artist, Penguin Company, London, 2001 [4] John Rayness , Figure Drawing and Anatomy for the Artist, Bounty Books, London, 2005 [5] Kayıhan Keskinok, Sanat Eğitimi, Sanatyapım Yayıncılık, Ankara, 2001 [6] Editör; Barış Tut, Çizgi ve Eller; Osman Hamdi Bey'den Günümüze Türk Resminde Desen, YKY, 2001 [7] Rembrandt, Goya, Kathe Kollwitz, Picasso, Michelangello gibi sanaçıların desen kitapları. [8] Jose M. Parramon, İnsan Figürü ve Çizimi, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2002 [9] Serap Etike, Kız teknik liseler için Desen, MEB Yayınları, Ankara, 2001 [10] Hasan Pekmezci, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi için Desen, MEB Yayınları, Ankara, 11)Gümüş SB, Kozak Y, Desen Çalışmaları Ders Kitabı 12. Sınıf, Devlet Kitapları MEB, 2016 12) Bates Lowry, Sanatı Görmek, İş Bankası yayınları, 1972 13) Gottfried Bammess, Life Drawing, search Press, 2012 14) Erinç Sıtkı M, Resmin Eleştirisi Üzerine Ütopya Yay. 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Canlı model ve nesnelerin gözlemlerine dayalı desen çalışmalarında üsluplaşma, yorum katma, deforme etme gibi bireysel yaklaşımların gelişmesine olanak verilir. Mekan içinde tekli, ikili figür düzenlemelerine, ustalardan kopye, portre etüdlerine yer verilir. Çalışmalar da farklı desen araçlarından (karakalem, füzen, pastel, çini mürekkebi, yağlı boya) yararlanırlır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 12 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
6 Uygulama/Pratik 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Desende "Geometrik Kurgu" canlı modelden desen etüdü. Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar. 33.JPG
076.JPG
123.JPG
14322589_155931758190476_4841850546424616511_n.jpg
14358775_155933984856920_9031085142207046154_n.jpg
01.JPG
02.JPG
05.JPG
14.JPG
11.JPG
2 Desen Oranının anlatımı, bütün parça ilişkisi, canlı modelden desen çalışması. DSC01400.JPG
DSC01402.JPG
01.JPG
54.JPG
61.JPG
87.JPG
74.JPG
58.JPG
Desende Oran Orantı.docx
3 Desende ritm ve hareket - denge anlatımı canlı modelden desen çalışması.
4 Desende ritm ve hareket -denge anlatımı canlı modelden desen çalışması.
5 Figürde anatomik, yapı canlı modelden desen çalışması.
6 Canlı modelden ışık-gölge tekniklerinin uygulaması. Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar.
7 Canlı modelden ışık-gölge kömür füzen tekniği.
8 Canlı model, tors ve mekan çalışması, ışık-gölge, füzen tekniği Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar.
9 Ara s›nav
10 Modelden portre ışık-gölge, füzen.
11 Canlı modelden kısa süreli lekesel çalışmalar, çini mürekkebi, lavi. Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar.
12 Antik modelden etüt. Yağlı boya, koyu kahverengi.
13 Canlı model, ışık-gölge, yağlı boya, koyu kahverengi Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar.
14 Mekan içinde üç figürlü imgesel çalışma. Teknik serbest.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287539 Geometrik kurguyu öğrenir
2 1287540 Formu görmeyi bilir
3 1287538 Çeşitli teknolojileri desende kullanabilir
4 1287537 klasik dönem ve çağdaş sanatçılardan kopya yapabilir
5 1287541 Hayali çalışabilir
6 1287543 Deseni diğer disiplinler ile ilgisini kurar
7 1287544 çeşitli çizim problemlerini çözebilir
8 1287542 desen üzerine düşünür, üretir sanat alanları ile ilişkisini kurar
9 1299357 Çanlı modelde Oran- Orantı, Ölçü birim yöntemlerini öğrenir ve çalışmalarında kullanabilir.
10 1299358 Canlı modelden çizgisel çalışmalar yapar.
11 1299359 Canlı modelden leke etkili çalışmalar yapar.
12 1299360 Canlı model ve mekan ilişkisi kurarak kompozisyonlar üretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 2 2 4 4 3 4 4 4
2 5 5 5 1 3 2 3 2 3 5 5
3 5 5 5 2 2 3 2 4 3 4 4
4 5 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3
6 5 5 5 2 2 3 2 2 3 4 4
7 5 5 5 2 2 2 2 2 4 4 4
8 5 5 5 2 3 2 2 2 3 4 4
9 5 5 5 1 3 3 3 3 3 4 4
10 5 5 5 2 3 3 2 3 3 4 3
11 5 5 5 2 2 3 2 2 4 4 4
12 5 5 5 1 2 3 2 2 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek