Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE106 Sanat Tarihine Giriş 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Sanatla ilgili temel kavramları, Sanat tarihinin diğer disiplinlerle ilişkisini, Sanatın ortaya çıkışı, , Prehistorik çağda sanatın gelişimi, Mezopotamya, Mısır, Anadolu uygarlıkları, Yunan , Roma ve Bizans Sanatını Ortaça'ğa kadar olan gelişimini ana hatlarıyla inceler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Murat AĞÇİÇEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gombrich H.,Sanatın Öyküsü, Güvemli Zahir, Sanat tarihi, Varlık Yay. Ersoy Ayla, Sanat Kavramlarına Giriş, Beta yay. FRANCE, F.,Sanat,, Doğubatı Yay. MÜLAYİM, Selçuk. Sanat Tarihinde Araştırma ve Metot, Ankara, Titiz Ofset-Basımevi, 1982 FISCHER, Ernst. Sanatın Gerekliliği, (Çev. Cevat Çapan), İstanbul, e Yayınları, 1980 SÖZEN M., Tanyeli U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1986 TURANİ A., Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü, Ankara 1968 READ, H. , Sanatın Anlamı, İst. 1974. KUBAN, D. , 100 Soruda Türkiye Sanatı, İst. 1970. RİCHTER, G. , Yunan Sanatı, İst. 1979. AKURGAL, E. , Anadolu Uygarlıkları, İst. 1988. TOPRAK, B. , Sanat Tarihi, C.I, İst. 1960. TANSUĞ, S., Sanatın Dili, Ank. 1976. HILLYER , V. M., - HUEY, E.G., Fine Art, New York 1966. MÜLAYİM, S. Sanat Tarihine Giriş, Yeditepe Yay. 2018 Batur E, İmgeleri Kim Dinler, YKY 2004 Cömert B, Sanat Tarihi I Mitoloji ve İkonografi, De Ki Basım Yay. 2006 Michellet, Rönesans, MEB 1989 Lhote A, Sunu: Jean Cassou, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Yay. 2000 Cömert Bedrettin, Groce'nin Estetiği, De KI Basım Yayım Ltd. Şti. 2007 Erinç Sıtkı M, Resmin Eleştirisi Üzerine, Ütopya Yay. 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat tarihinin diğer disiplinlerle ilişkisini, Sanatla ilgili temel kavramları, Prehistorik çağda sanatın gelişimi, Mısır Uygarlığı, Ön Asya Uygarlıkları, Anadolu’da Paleolitik Çağ’dan, Roma ve Bizans devrine kadarki sanatsal gelişmeleri öğrenmek, geçmiş uygarlıkların sanat eserleri vasıtasıyla uygarlıkların bireysel ve toplumsal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, farklı kültürler arasındaki sanatsal farklılık ve ilişkileri incelemek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
34 Okuma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir bilim dalı olarak Sanat Tarihi , diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Sanatın hangi kaynaktan doğduğunu belirlemeye çalışan teoriler, sanat, sanat eseri, sanatçı, sanat türleri Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap Bir-Bilim-Dalı-Sanat-Tarihi.docx
2 Sanat nedir, sanatçı kimdir, başlıca sanat alanları nelerdir? Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap Sanatın hangi kaynaktan doğduğunu belirlemeye çalışan teoriler.docx
3 Paleolitik dönemde Mağaralar, Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller Tarih Öncesi Çağlar “İlkçağ Sanatları”.docx
4 Hitit Sanatı, Frig Sanatı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu.docx
5 Lidya Sanatı, Urartu Sanatı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller İlk Çağda Anadolu’da Kurulan Uygarlıklar-Hitit- Frig.docx
6 Mısır sanatı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller İlk Çağda Anadolu’da Kurulan Uygarlıklar-lidya-Urartu.docx
7 Mezopotamya Uygarlıkları Sümerler, Akad Çağı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller Mezopotamya , Sümer ve Akad Uygarlıkları.docx
Mısır sanatı.docx
8 Babil, Asur Sanatı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller Mezopotamya II, Babil Sanatı, Asur Sanatı.docx
9 Ara Sınav ara sınav.docx
10 Yunan Uygarlığı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
11 Yunan Sanatı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
12 Roma sanatı. Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
13 Erken Hristiyan ve Bizans Sanatı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
14 Bizans Sanatı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287548 Sanat, sanatçı, estetik, güzel… vb kavramları kavrayabilir.
2 1287551 Kendi güzellik duyguları ne olursa olsun, diğer devirlerdeki insanların duygularının gerçek belirtilerini sanat sahasına kabul edebilir.
3 1287550 Plastik sanatlara ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 1287549 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip, bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirebilir
5 1287552 Sanat tarihi disiplininin ne olduğunu bilir.
6 1287553 Sanat tarihinin diğer disiplinlerle ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
7 1287554 Farklı uygarlıkların sanat eserlerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3
6 2 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek