Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİAE102 Genel Biyoloji II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bitkisel doku ve organların, canlılarda beslenme ve üreme şekillerinin, hayvansal dokuların ve organ sistemlerinin, canlı toplulukları ve çevre ile bu konularda karşılaşılan kavram yanılgılarının öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. M.Handan GÜNEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Tohit Güneş. (2006). Genel Biyoloji. Anı Yayıncılık. Ankara - İlhami Kiziroğlu. (1990). Genel Biyoloji. Desen Yayınları. Ankara. -Tohit Güneş, M.Handan Güneş, Dilek Çelikler, Sibel Demir. (2008). Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri. Anı Yayıncılık. Ankara. -Ali Demirsoy, İsmail Türkan, Ertunç Gündüz. Genel Biyoloji (Campell'den Çeviri), Palme Yayınları -Ertunç Gündüz. Temel Biyoloji, Palme Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkisel doku ve organlar, canlılarda beslenme ve üreme şekilleri, hayvansal dokular, hayvansal organ sistemleri, canlı toplulukları ve çevre ile bu konularda karşılaşılan kavram yanılgıları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 12 4 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkisel doku ve organlar
2 Bitkisel doku ve organlar
3 Canlılarda beslenme ve üreme şekilleri
4 Hayvansal dokular
5 Hayvansal dokular
6 Hayvansal dokular
7 Organ ve sistemler
8 Organ ve sistemler
9 Ara sınav
10 Organ ve sistemler
11 Organ ve sistemler
12 Organ ve sistemler
13 Canlı toplulukları ve çevre
14 Bu konularla ilgili kavram yanılgıları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281121 Bitkisel doku ve organlarını bilir.
2 1281122 Canlılarda beslenme ve üreme şekillerini açıklar.
3 1281123 Hayvansal doku,organ ve sistemleri açıklar.
4 1281124 Canlı toplulukları ve çevreyi tanır.
5 1281125 Bu konularla ilgili kavram yanılgılarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 1 1 3 3 1 2 4 2 2 2 1 3 3
2 5 2 4 1 1 3 3 1 2 4 2 2 2 1 3 3
3 5 2 4 1 1 3 3 1 2 4 2 2 2 1 3 3
4 5 2 4 1 1 3 3 1 2 4 2 2 2 1 3 3
5 5 2 4 1 1 3 2 1 2 4 2 2 2 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek