Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİAE104 Genel Biyoloji Laboratuvarı II 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Bitki doku ve organlarının, hayvan dokularının, hayvan organ ve sistemlerinin uygun yöntem ve tekniklerle laboratuvar ortamında incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. M. Handan Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Tohit Güneş. (2006). Genel Biyoloji. Anı Yayıncılık. Ankara -İlhami Kiziroğlu. (1990). Genel Biyoloji. Desen Yayınları. Ankara. -Tohit Güneş, M.Handan Güneş, Dilek Çelikler, Sibel Demir.2008. Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri. Anı Yayıncılık. Ankara. -Ali Demirsoy, İsmail Türkan, Ertunç Gündüz. Genel Biyoloji (Campell'den Çeviri), Palme Yayınları -Ertunç Gündüz. Temel Biyoloji, Palme Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki ve hayvan dokularına ait preparatların mikroskopta incelenmesi, bitki organlarına ve hayvan organ sistemlerine ait örneklerin uygun yöntem ve tekniklerle incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki dokularına ait preparatların hazırlanması ve incelenmesi
2 Bitki dokularına ait preparatların hazırlanması ve incelenmesi
3 Bitki organlarına ait örneklerin incelenmesi
4 Hayvan dokularına ait hazır preparatların incelenmesi
5 Hayvan dokularına ait hazır preparatların incelenmesi
6 Hayvan dokularına ait hazır preparatların incelenmesi
7 Hayvan dokularına ait hazır preparatların incelenmesi
8 Hayvan dokularına ait hazır preparatların incelenmesi
9 Ara sınav
10 Organ sistemlerinin incelenmesi
11 Organ sistemlerinin incelenmesi
12 Organ sistemlerinin incelenmesi
13 Organ sistemlerinin incelenmesi
14 Organ sistemlerinin incelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281126 Bitki dokularına ait preparatları hazırlayarak gösterir
2 1281127 Bitki organlarına ait örnekleri göstererek açıklar
3 1281128 Hayvan dokularına ait hazır preparatları tanır ve gösterir
4 1281129 Çeşitli hayvanlara ait organ sistemlerini göstererek açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 1 1 4 5 4 4 4 2 2 1 3 4 2
2 5 3 4 1 1 4 5 4 4 4 2 2 1 3 4 2
3 5 3 4 1 1 4 5 4 4 4 2 2 1 3 4 2
4 5 3 4 1 1 4 5 4 4 4 2 2 1 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek