Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİAE108 Genel Kimya Laboratuvarı 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Öğrenci genel kimya laboratuvarının temel konuları hakkında beceri kazanma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi HASAN YAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Beytullah Afşin, Emin Erdem, Nihat Tınkılıç, Necati Menek, “Genel Kimya Laboratuvar Kılavuzu” , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun,1993. [2] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [3] Kimya, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Kasım 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Saf maddelerin fiziksel özellikleri, bir maddenin en basit formülünün bulunması, bir hidrattahi su yüzdesinin bulunması, Boyle gaz kanunu, gazların difüzyonu, destilasyon, asit-baz titrasyonu, eşdeğer ağırlık tayini, indirgenme-yükseltgenme reaksiyonları, alev emisyonu. STOKİYOMETRİ-MOL KAVRAMI; DAMITMA; ÇÖZÜNÜRLÜK BİR HİDRATTAKİ SU YÜZDESİNİN TAYİNİ ; KATALİZ; KİMYASAL DENGE ASİT-BAZ TİTRASYONLARI EŞDEĞER AĞIRLIK TAYİNİ ALEV EMİSYONU İNDİRGENME VE YÜKSELTGENME REAKSİYONLARI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
13 Deney 10 25 1
21 Rapor Sunma 10 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
37 Gözlem 10 25 1
39 Rapor Sunma 10 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
7 Laboratuvar 10 1 10
13 Deney 10 1 10
21 Rapor Sunma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel kimya laboratuvarının içeriği ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi İLK.pdf
Kullanılan Kaynaklar-Genel Kimya Lab.docx
2 GENEL KURALLAR 1.pdf
3 LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE CAM MALZEME TANITIMI 2.pdf
4 ÇÖZELTİ HAZIRLAMA I 3.pdf
5 ÇÖZELTİ HAZIRLAMA II 4.pdf
6 GAZLARIN DİFÜZYON GAZ.pdf
7 SAF MADDELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SAF MADDELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ.pdf
8 DAMITMA 12.pdf
9 ARASINAV arasınav.pdf
10 KARIŞIMLARIN BİLEŞENLERİNE AYRILMASI 7.pdf
11 STOKİYOMETRİ-MOL KAVRAMI STOKİYOMETRİ.pdf
12 FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM 8.pdf
13 ASİT-BAZ TİTRASYONLARI 6.pdf
14 ÇÖZÜNÜRLÜK 10.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286291 Laboratuvar güvenlik kurallarını bilir,
2 1286292 laborauvar araç-gerereçlerini tanır ve deney düznekleri kurar.
3 1286293 Çoklu karışımları bileşenlerine ayırır
4 1286294 Maddelerin fiziksel özelliklerini tanımlar
5 1286295 Reaksiyonların stokiyometrisini tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5
2 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4
3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5
4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek