Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTAE102 Algoritma Tasarımı ve Geliştirme 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin algoritmanın problem çözme ve programlamadaki önemini kavramaları ve temel algoritma öğeleri ile algoritma tasarlama teknikleri konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçe BİLGİÇ DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş - Doç. Dr. Fahri ATASEVER, Seçkin Yayıncılık 13. Baskı - Algoritma ve Programlama Mantığı - H. Burak TUNGUT, KODLAB

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Ders süresince ve laboratuvar saatlerinde yapılacak etkinlikler ve projelerle beraber öğrencilerin algoritma geliştirme becerilerinin geliştirilmesi planlanmıştır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 70 1
37 Gözlem 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
7 Laboratuvar 12 2 24
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - Dersin içeriği, yöntemi, beklentileri ve kaynakları hakkında bilgilendirme.
2 - Problem ve Problem Çözme Yaklaşımları - Yaratıcı Problem Çözümü Süreci Uygulaması Hafta-2-ProblemCozmeYaklasimlari.pdf
http://members.optusnet.com.au/charles57/Creative/Brain/cps.htm
BTAE102-LAB-1-Hafta2.pdf
3 - Algoritma ve Problem Çözme İlişkisi Hafta3-AlgoritmaveProblemCozmeIliskisi.pdf
BTAE102-LAB-2-Hafta3.pdf
4 - Girdi/Çıktı kavramları - Temel veri tipleri - Sabit ve değişkenler - Algoritma Tasarlama Yöntemlerine Giriş Hafta-4-TemelTerimveKavramlaraGiris.pdf
BTAE102-LAB-3-Hafta4.pdf
5 - Operatörler ve İşlem Öncelikleri - Karar Yapıları - Metinsel/Satır Algoritmaları ile Algoritma Geliştirme BTAE102-LAB-4-Hafta5.pdf
6 - Operatörler ve İşlem Öncelikleri (devam) - Akış Diyagramları ile Algoritma Geliştirme Hafta-6-Operatorler-AkisDiyagramlari.pdf
BTAE102-LAB-5-Hafta6.pdf
7 - Tekrarlı İşlemler/Döngüler Hafta-7-DongulerGiris.pdf
BTAE102-LAB-6-Hafta7.pdf
8 - Tekrarlı İşlemler/Döngüler (devam) BTAE102-LAB-7-Hafta8.pdf
9 ARA SINAV HAFTASI
10 - Fonksiyon Kullanımı Hafta-10-SozdeKod-ile-AlgoritmaGelistirme-.pdf
https://scratch.mit.edu/
11 - Arama Algoritmaları
12 - Sıralama Algoritmaları
13 - Metin tabanlı programlama ortamları
14 - Blok tabanlı programlama ortamları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291349 Problem çözme stratejileri hakkında fikir sahibi olur.
2 1291350 Yaratıcı problem çözme yollarını kullanır.
3 1291351 Algoritma geliştirme stratejilerini bilir.
4 1291352 Verilen bir problem için algoritma geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2 2 5 5 2 3
2 3 2 2 2 2 5 5 2 3
3 3 2 2 2 2 5 5 2 3
4 3 2 2 2 2 5 5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek