Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin; "European Language Portfolio Global Scale" A2 düzeyinde İngilizcede; - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduğunu anlamaları, - Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet DEMİRCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Big Picture Elementary

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Unit 5 Successful People Jobs-work and Money Have to –don’t have to Listening: Talking about success LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
2 Reading “What does success mean?” Writing: Description of a job. LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
3 Unit 6 Eat for Life Countable – Uncountable Nouns Listening: School Canteen Dialoque LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
4 Reading: A long and Healty Life Writing: Paragraph about food and fitness LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
5 Unit 7 Learning Languages Comparatives and Superlatives Listening: Interviews about language learning LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
6 Reading: Speaking in many tongues Writing: Description or e-mail about language learning LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
7 Unit 8 We ‘re going on holiday. Future time expressions, holiday avtivities. Present Continuous for future arrangements Listening: Radio show about family holidays LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
8 Reading: Family holidays can be fun. Writing: E-mail about a trip LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
9 Unit 9 It’ll never happen Expressions to talk about the future, will-won’t Listening: Future Predictions, Song: When I’m 64… LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
10 Ara sınav LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
11 Reading: Getting the future wrong Writing: Text predicting the future LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
12 Unit 10 Don’t give up too+adjective,adverbs Listening:A weather forecast LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
13 Reading : Jungle survivor Writing: Email giving advice to a friend LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg
14 Unit 11 Promises, promises Be going to, must-mustn’t Listening: Dialoque about a New year’s Eve party Reading In New York for New Year’s Eve Writing: Email about New Year’s Eve LIFE LINES INTERMEDIATE.jpg
LIFE LINES.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304969 Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur
2 1304964 Kısa net iletileri kavrayabilir
3 1304966 Kısa, günlük metinleri kavrayabilir
4 1304967 Basit, günlük sohbetlere katılabilir
5 1304968 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir
6 1304965 Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 5 5 5 4
2 4 4 5 5 5 5 5 4 5
3 4 5 5 4 5 4 5 5 4
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
5 4 5 5 4 5 4 5 5 5
6 4 5 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek