Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMÖAE102 Matematiğin Temelleri II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Matematik programında geometri, istatistik ve olasılık, öğrenme alanlarındaki, konulara ilişkin temel kavramlar ve özellikleri, bu kavramların birbiriyle ilişkisi, matematiksel kavramların tartışılması ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Nurettin DEMİROĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Doğan Çoker - Orhan Özer - Kenan Taş - Yalçın Küçük, Genel Matematik 1 [2] Binali Musayev, Murat Alp, Nizami Mustafayev, İsmail Ekincioğlu, Teori ve Çözümlü Problemlerle Analiz 1 [3] Ahmet Dernek, Analiz 1 [4] Robert A.Adams, Calculus Complete Course [5] W.Rudin, Principles of Mathematical Analysis,3rdEdition,McGraw-Hill,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matematik programında geometri, istatistik ve olasılık, öğrenme alanlarındaki (temel geometrik kavramlar ve çizimler, üçgen ve dörtgenler, üçgenler, uzunluk ve zaman ölçme, alan ölçme, geometrik cisimler, açılar, doğrular ve açılar, çember, çember ve daire, sıvı ölçme, dönüşüm geometrisi, çokgenler, cisimlerin farklı yönlerden görünümleri, eşlik ve benzerlik, veri toplama ve değerlendirme, veri analizi, basit olayların olma olasılığı) konulara ilişkin temel kavramlar ve özellikleri, bu kavramların birbiriyle ilişkisi, matematiksel kavramların tartışılması ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesi ve bu konuların matematik öğretimin amaç, ilke ve ortaokul matematik programıyla ilişkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matematik programında geometri, istatistik ve olasılık, konulara ilişkin temel kavramlar ve özellikleri, bu kavramların birbiriyle ilişkisi, Matematik programında geometri.docm
2 Matematik programında geometri, istatistik ve olasılık, konulara ilişkin temel kavramlar ve özellikleri, bu kavramların birbiriyle ilişkisi, Matematik programında geometri.docm
3 Temel geometrik kavramlar ve çizimler Temel geometrik kavramlar ve çizimler.docm
4 Üçgen ve dörtgenler, üçgenler Üçgen ve dörtgenler, üçgenler.docm
5 Uzunluk ve zaman ölçme, alan ölçme Uzunluk ve zaman ölçme, alan ölçme.docm
6 Geometrik cisimler, açılar, doğrular ve açılar Geometrik cisimler, açılar, doğrular ve açılar.docm
7 Çember, çember ve daire, sıvı ölçme Çember, çember ve daire, sıvı ölçme.docm
8 Dönüşüm geometrisi, çokgenler, cisimlerin farklı yönlerden görünümleri Dönüşüm geometrisi, çokgenler, cisimlerin farklı yönlerden görünümleri.docm
9 Ara Sınav Ara sınav.docx
10 Eşlik ve benzerlik Eşlik ve benzerlik.docm
11 Veri toplama ve değerlendirme Veri toplama ve değerlendirme.docm
12 Veri analizi, basit olayların olma olasılığı Veri analizi, basit olayların olma olasılığı.docm
13 Matematiksel kavramların tartışılması ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesi. Matematiksel kavramların tartışılması ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesi..docm
14 Matematiksel kavramların tartışılması ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesi. Matematiksel kavramların tartışılması ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesi..docm

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297537 Matematik programında geometri, istatistik ve olasılık, konulara ilişkin temel kavramlar ve özelliklerini, bu kavramların birbiriyle olan ilişkisini bilir.
2 1297539 Öğrenme alanlarındaki (temel geometrik kavramlar ve çizimler, üçgen ve dörtgenler, üçgenler, uzunluk ve zaman ölçme, alan ölçme, geometrik cisimler, açılar, doğrular ve açılar, çember, çember ve daire, sıvı ölçme, dönüşüm geometrisi, çokgenler, cisimlerin farklı yönlerden görünümleri, eşlik ve benzerlik, veri toplama ve değerlendirme, veri analizi, basit olayların olma olasılığı) konularına ilişkin temel kavramları ve özellikleri,bu kavramların birbiriyle olan ilişkisini bilir.
3 1297540 Matematiksel kavramları tartışır ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesi işlemlerini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek