Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğretmen adaylarını gelişim ve öğrenme psikolojisi hakkında bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel TOPKAYA

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yeşilyaprak, B. (2018). Eğitim psikolojisi. Pegem Akademi: Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Gelişimin doğası, Bedensel, Bilişsel, Sosyal ve Duygusal gelişim ile öğrenmeye çeşitli kuramsal yaklaşımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 90 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisine Giriş PSİKOLOJİ BİLİMİNİN DOĞASI.ppt
Psikolojinin Alt Dalları.ppt
Psikolojide Araştırma Yöntemleri.ppt
2 Gelişimin Doğası. Gelişimin Temel Kavramları.ppt
Gelişimi etkileyen faktörler.ppt
GELİŞİM İLKELERİ.ppt
3 Bedensel ve Devinsel Gelişim. BEDENSEL GELİŞİM 1.ppt
BEDENSEL GELİŞİM 2.ppt
4 Bilişsel Gelişim BİLİŞSEL GELİŞİM.ppt
5 Dil Gelişimi DİL GELİŞİMİ.ppt
6 Kişilik Gelişimi I SİGMUND FREUD VE KİŞİLİK KURAMI.ppt
ERİK H. ERİKSON.ppt
7 Kişilik Gelişimi II JAMES MARCİA-ALFRED ADLER-CARL GUSTAV JUNG-JOHN BOWLY.ppt
AHLAK GELİŞİMİ.ppt
8 Öğrenmenin Doğası ÖĞRENMENİN DOĞASI.ppt
9 Ara sınav.
10 Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar ÖĞRENMEDE DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR.ppt
11 Sosyal Öğrenme Kuramı Sosyal Öğrenme Kuramı.ppt
12 Gestalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme Gestalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme.pptx
13 Bilgiyi İşleme Modeli Bilgiyi İşleme Modeli.pptx
14 Öğrenmeden Öğretime Öğrenmeden Öğretime.pptx.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341552 Gelişim psikolojisi bilgisi.
2 1341553 Öğrenme psikolojisi kuramlarını anlama.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.