Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRAE104 Okuma Becerileri II 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin hedef dilde okuma becerilerini geliştirme amaçlanır. Ayrıca, ders sırasında okunan metinlerdeki satır aralarını okuma, hedef dile özgü ifade ve deyimleri kavrayabilme, yalın veya mecaz anlamları keşfetme, çıkarım yapma ve anladığını aktarma ve dolayısıyla sözel ifadenin de gelişmesine katkıda bulunmaya çalışılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Halil AYTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilere hedef dilde yazılmış her türlü kitap, gazete ve dergi okumaları önerilir.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tümevarım ve tümdengelim yollarıyla çıkarım yapma ve satır aralarındaki anlamı kavrama çalışmaları; okuma metinlerindeki bilgiyi inceleyerek doğrudan ve dolaylı, yalın ve mecaz anlamları kavrayabilme; okunan metinlere kısa sözlü ve yazılı olarak kişisel görüşlerini aktarabilme; okurun çıkardığı anlam ile yazarın hedeflediği anlamın birbirinden farklı olabileceği gerçeğimi anlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 85 1
48 Sözlü Sınav 1 15 1
2 Final Sınavı 1 85 1
51 Sözlü Sınav 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, içeriği ve işlenişi hakkında bilgi verilecek, örnek bir metin incelemesi yapılacaktır. Comment vas-tu? parçası incelenecektir. 1.1.Okuma.pdf
2 une conversation téléphonique Bir telefon konuşması 2.1.OKUMA.pdf
3 Victor Hugo'nun edebi kilşiliği ve onunla ilgili sorular ve cevaplar. Anlatıma özgü bir metin 3.1.OKUMA.pdf
4 texte narratif: anlatıma dayalı bir metin incelemesi 4.1.OKUMA.pdf
5 texte explicatif: Açıklayıcı metin örnekleri 5.1.OKUMA.pdf
6 Exemple de texte injonctif 6.1.OKUMA.pdf
7 Texte argumantatif: Kanıtlayıcı tür bir metin örneği incelenecektir. 7.1.OKUMA.pdf
8 Le Comte de Monte-Cristoden alınmış bir metin okunacaktır. 8.1.OKUMA.pdf
9 ara sınav haftası 9.1.OKUMA.pdf
10 Meslekler ile ilgili okuma parçaları Les professions, les métiers 10.1.OKUMA.pdf
11 Küçük Prens'den alıntı bir parça okunacaktır. Le petit Prince 11.1.OKUMA.pdf
12 Bir hikaye okunacak ve onunla ilgili sorulara cevap verilecektir. la princesse orgueilleuse 12.1.OKUMA.pdf
13 Hava kirliliği üzerine bir metin incelemesi Texte sur la pollution 13.1.OKUMA.pdf
14 Fransızcanızı ilerletmek için bir sır: Regle -1 le secret pour ameliorer votre français 14.1.OKUMA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346261 Öğrenci, ders sırasında okunan metinlerdeki anlamı kavrar.
2 1346262 Hedef dile özgü ifade ve deyimleri kavrar.
3 1346263 Okuduğundan ne anladığını aktarır.
4 1346264 Okuma becerisi gelişir.
5 1346478 Sözcük dağarcığı gelişir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 3 4
3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4
4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3
5 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek