Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK111 Bilişim Teknolojileri 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bilgi Teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması, Bilgisayar okur-yazarlığının artırılması, İşletim Sistemi, Kelime İşlem, Elektronik Hesaplama Tablosu, Sunu hazırlama ve Internet kullanımı konularında deneyim sahibi olunması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Muhammed KARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim elemanı ders notları.Doğu A., Mısır N., Güner A., Bingöl Ö., Sönmez S., Sönmez A., Oğuz Y., Yılmaz E., Akay A., Kocabaş A., Şimşek H., Şimşek M., İmamoğlu M., Karadeniz T., Kaya Y., Gürcan F.; 2007; Temel Bilgisayar; Derya Kitabevi; TRABZON

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar İşletim sistemi kullanımı Kelime işlem programı kullanımı Elektronik hesaplama tablosu ve grafik çizim programı kullanımı Sunu hazırlama programı kullanımı İnternet hizmetlerinin kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 7 98
6 Uygulama/Pratik 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi Teknolojilerine ait temel kavramları detaylı şekilde tanınması, bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenlerini ve işlevlerinin ayrıntılı olarak kavranması. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/karam/134567/bit101_unite1.pdf
2 İşletim sistemlerinin amaçları ve kullanımı konusunda temel seviyede bilgi verilmesi https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/karam/134567/bit101_unite2.pdf
3 İşletim sistemi ayarları hakkında bilgi verilmesi https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/karam/134567/bit101_unite3.pdf
4 İşletim sisteminde dosya ve klasör organizasyonu https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/karam/134567/bit101_unite4.pdf
5 Bir kelime işlemci programının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/karam/134567/bit101_unite5.pdf
6 Kelime işlemci programında veri giriş ve biçimlendirme işlemleri https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/karam/134567/bit101_unite6.pdf
7 Kelime işlemci programında belge düzenleme, resim tablo vb bileşenlerin eklenmesi. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/karam/134567/bit101_unite7.pdf
8 Arasınav
9 Bir hesap tablosu uygulamasının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/karam/134567/bit101_unite8.pdf
10 Hesap tablosu uygulamasında veri giriş ve biçimlendirme işlemleri https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/karam/134567/bit101_unite9.pdf
11 Hesap tablosu uygulamasında formüller, fonksiyonlar ve grafiklerin kullanımı https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/karam/134567/bit101_unite11.pdf
12 Bir sunu uygulamasının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/karam/134567/bit101_unite12.pdf
13 Sunu uygulamasında slayt tasarımı ve özel animasyonların hazırlanması https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/karam/134567/bit101_unite13.pdf
14 Etkin ve güvenli internet kullanımı bilgisi verilmesi https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/karam/134567/bit101_unite14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
71943 1312827 Bilgi Teknolojilerine ait temel kavramları detaylı şekilde tanıyacaklar
71944 1312828 Bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenlerini ve işlevlerini ayrıntılı olarak kavrayacaklar
71945 1312829 İşletim sistemlerinin amaçları ve kullanımı konusunda temel seviyede yetkin hale gelecek
71946 1312830 Bir kelime işlemci yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanabilecekler
71947 1312831 Bir elektronik hesaplama tablosu yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanabilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
71943 1 1 1 5 5
71944 1 1 1 5 5
71945 1 1 1 5 5
71946 1 1 1 5 5
71947 1 1 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek