Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OZAE102 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, Üstün Zekalı öğrenciler ve üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri, tanılama süreçleri, eğitimlerinde kullanılacak öğretim yöntemleri, değerlendirme süreçleri ve öğretim uyarlamalarıyla ilgili genel bilgileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Meltem Erdemli

Ön Koşul Dersleri

Ön-koşul yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bender, N. W. (2016). Öğrenme güçlüğü olan bireyler ve eğitimleri (H. Sarı Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Sak, Uğur. (2016). Üstün zekalılar: Özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri (5. baskı). Ankara: Vize Yayıncılık. Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler ve Eğitimleri: Özellikleri, Tanılama ve Öğretim Stratejileri , William N. Bender, 2012, Nobel Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

staj yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar; öğrenme güçlüğü olan bireyler; özel yetenekli bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; öğrenme güçlüğü/ özel yetenekli bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
10 Tartışma 10 3 30
11 Soru-Yanıt 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenme güçlüğü ve özel yeteneğin tanımı, sınıflaması, yaygınlık ve nedenleri 1. OKUL ÖNCESİ VE OKUL DÖNEMİNDE DİSLEKSİLİ BİREYLERİN TANINMASINDA.pptx
2 erken çocukluk döneminde öğrenme güçlüğü belirtileri 1. OKUL ÖNCESİ VE OKUL DÖNEMİNDE DİSLEKSİLİ BİREYLERİN TANINMASINDA.pptx
3 Öğrenme güçlüğüne ilişkin tarama, tanılama ve değerlendirme süreçleri (2) ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ.ppt
4 Öğrenme güçlüğü tanısı bulunan bireyler için etkili uygulamalar (4) Öğrenme Güçlükleri Olan Çocukların Yaşadıkları Temel Sorunlar.pptx
5 Öğrenme güçlüğü tanısı bulunan bireyler için etkili uygulamalar 5. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER VE UYGULAMALAR Grup 1.pptx
6 Özel yetenek tanısı olan bireylerin özellikleri 1.üstün ve yetenekli.pptx
7 Özel yeteneğe ilişkin tarama, tanılama ve değerlendirme süreçleri 2. ÜSTÜN ZEKALILAR.ppt
8 Özel yeteneğe ilişkin eğitim ve öğretim süreçleri 4. ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLER.ppt
9 sınav
10 Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek alanına ilişkin ülkemizdeki yasal düzenlemeler ve haklar
11 Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek tanısı bulunan çocuğa sahip ailelere yönelik yapılacak çalışmalar
12 üstün zeka ve özgül öğrenme güclüğünün birlikte olduğu vakalar
13 Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek tanısı bulunan bireylere yönelik tutumlar ve tutum değiştirme yaklaşımları
14 sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299579 Öğrenme güçlüklerini sınıflandırır.
2 1299580 Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılama sürecini betimler.
3 1299581 Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin özelliklerini betimler.
4 1299582 Özel yetenekli öğrencilerin özelliklerini betimler.
5 1299583 Özel yetenekli bireylere yönelik öğretimsel uyarlamaları açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2
5 4 4 4 4 4 4 4