Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OZAE106 Çocuk Gelişimi 927001 1 2 5

Dersin Amacı

0-12 Yaş Çocuk Gelişimi ile ilgili temel kavramları, gelişim süreçlerini,gelişim ilkelerini öğrenebilecektir. Erken çocukluk dönemi ilgili eğitim programlarını ve doğum öncesi, yeni doğan ve çocuk gelişimi ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Meltem erdemli

Ön Koşul Dersleri

ÖN-KOŞUL YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Trawick-Swith, J. (2013). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim: Çok Kültürlü Bir Bakış Açısı. Nobel Yayıncılık; Ankara. Erden, M. ve Akman, Y. (2004). Gelişim ve Öğrenme. Arkadaş Yayınevi; Ankara. Bayhan, P. ve Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa Yayınları; Istanbul. Öztürk Aynal,Ş. (2017). Çocuk Gelişimi I-II. Eğitenkitap Yayınları; Ankara. Aral, N., Temel, F. (2018). Çocuk Gelişimi. Hedef CS Yayınları; Ankara. Hülya Gülay Ogelman,Erken Çocukluk Eğitimi, Eğiten Yayın, Ankara 2019,

Staj Durumu

Staj Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar; gelişim, büyüme, olgunlaşma, gelişimin ilkeleri; doğum öncesi gelişim ve doğum öncesi gelişimi etkileyen etmenler; fiziksel gelişim, tanımı ve önemi; çocuklarda 0-12 yaş fiziksel gelişim özellikleri; ergenlik döneminin fiziksel ve fizyolojik özellikleri; bilişsel gelişimin tanımı ve önemi; bilişsel gelişimle ilgili kavramlar ; dönemlere göre bilişsel gelişimin özellikleri; dil gelişimi, tanımı ve önemi; dönemlere göre sosyal-duygusal gelişim özellikleri; ahlak gelişimi, tanımı ve önemi; ahlaki gelişim süreci ve özellikleri; cinsel gelişim ve eğitim; cinsel gelişimle ilgili kavramlar; cinsel gelişimi etkileyen etmenler; cinsel gelişim süreci; cinsel eğitim; özbakım becerileri, öz bakım becerilerinin gelişimi ve gelişimsel dönemlere göre özbakım becerileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 1 12
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 12 1 12
12 Takım/Grup Çalışması 10 1 10
15 Gösterme 6 1 6
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 12 1 12
54 Ev Ödevi 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı,Geçmişten Günümüze Çocuk, Bir Disiplin olarak Çocuk Gelişiminin Tarihçesi 1. ÇOCUK KAVRAMI VE TARİHSEL SÜREÇ SON.pptx
2 Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Dönemler, Yenidoğan Gelişim Özellikleri 2 TARİHSEL SÜREÇ.pptx
3 Yaşamın ilk yıllarında beyin entegrasyonu 1. GELİŞİM.ppt
4 Fiziksel Gelişim 2. ANNE KARNINDA GELİŞİM.pptx
5 Fiziksel Gelişim ve Beyin Gelişimi 2. DOĞUM ÖNCESİ GELİŞİM son.pptx
6 Bilişsel Gelişim 3._hafta-Bilissel_Gelisim.pdf
7 Bilişsel gelişim BİLİŞSEL GELİŞİM.ppt
8 Sosyal Gelişim Özellikleri KİŞİLİK GELİŞİMİ.ppt
9 Ara Dönem Sınavı
10 Dilin Tanımı, İşlevleri ve Gelişim Özellikleri
11 Yaşamın İlk Yıllarında Duygusal Gelişim
12 Motor beceriler ve Gelişimi
13 dezavantajlı Çocuklar
14 Dezavantajlı Çocuklar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299271 Çocuk ve çocukluğun tarihsel gelişimini tanımlar.
2 1299275 Bir disiplin olarak çocuk gelşimini tanımlar.
3 1299276 Çocuk Gelişiminde temel kavramları açıklar.
4 1299278 Gelişim Kuramlarını açıklar.
5 1299279 Doğum öncesi gelişimi açıklar.
6 1299280 Erken çocukluk döneminde gelişimi açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 2 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 5 4 4 3 3 4 5 5 5 3 3 3 3
2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4
3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3
4 5 5 4 4 3 4 5 3 5 4 3 3 3 4 5 3 3