Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALAE102 Almancanın Yapısı II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Yardımcı fiillerin ve niteleme fiillerinin tanıtılması ve kullanımı; çeşitli fiillerde zamanların kullanımı; edatların tanıtılması ve kullanımı; zarfların tanıtılması ve kullanımı; bağlaçların tanıtılması ve kullanımı.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Nevzat BAKIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Braun-Podeschwa, J.; Habersack, C.; Pude, A (2017): Menschen. Deutsch Als Fremdsprache B1. Kursbuch, München, Hueber Breitsameter, A.; Glas-Peters, S.; Pude, A. (2018): Menschen. Deutsch Als Fremdsprache B1. Arbeitsbuch, München, Hueber

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yardımcı fiillerin ve niteleme fiillerinin tanıtılması ve kullanımı; çeşitli fiillerde zamanların kullanımı; edatların tanıtılması ve kullanımı; zarfların tanıtılması ve kullanımı; bağlaçların tanıtılması ve kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 25 1
5 Derse Katılım 5 15 1
54 Ev Ödevi 5 10 1
2 Final Sınavı 1 70 1
35 Quiz 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
4 Quiz 3 5 15
5 Derse Katılım 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konjunktionen und Adverbien (Folgen und Gründe): darum, deswegen, daher, aus diesem Grund, nämlich; Präposition wegen
2 Partizip Präsens und Perfekt als Adjektive: faszinierende Einblicke, versteckte Talente
3 zweiteilige Konjunktionen nicht nur...sondern aucgh, sowohl...als auch
4 nicht/nur brauchen + Infinitiv mit zu
5 Ausdrücke mit es
6 zweiteilige Konjunktionen werder....noch, entweder....oder, zwar...aber
7 zweiteilige Konjunktionen je...desto/umso, Modalpartikeln denn, doch, eigentlich, ja
8 Konjunktioanen indem, sodass
9 lokale und temporale Präpositionen innerhalb, außerhalb, um...herum, an/am...entlang Passiv Präsens mit Modalverben
10 Arasınav
11 Passiv Perfekt: ist eingeführt worden Passiv Präteritum: wurde eingeführt
12 Konjunktionen (an)statt/ohne...zu, (an)statt/ohne dass
13 Konjunktionen damit, um...zu, als ob
14 Wiederholung
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506772 Öğrenciler konu alanı ile ilgili dilbilgisi kurallarını tanımlayabilecekler
2 1506773 Öğrenciler öğrendikleri dilbilgisi kurallarını cümle içersinde kullanabilecekler
3 1506774 Öğrenciler cümleleri dilbilgisi kuralları açısından inceleyebilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71164 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 71165 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 71166 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 71167 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 71168 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 71169 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 71170 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 71171 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 71172 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 71173 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 71174 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 71175 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 71176 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 71177 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 71178 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 71179 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 5 4 4 5 2 2 4 4 5 4 1 4
2 5 5 4 3 5 4 4 5 2 2 4 4 5 4 1 4
3 5 5 4 3 5 4 4 5 2 2 4 4 5 4 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek