Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALAE106 Yazma Becerileri II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Yazmak için okuma, okunmak için yazma; yazma öncesi, sırasında ve sonrası aşamalarda yapılacak uygulamalar konusunda farkındalık yaratma; açımlama yaparak yeniden yazma; yazdıklarını gözden geçirme becerisi; yazdıklarını kendi kendine değerlendirme; akran değerlendirmesi; kompozisyon ve ödev raporu yazımı.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Altun

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Christian Fandrych, Ulrike Tallowitz (2014): Klipp und Klar, Stuttgart, Klett Verlag. Braun-Podeschwa, J.; Habersack, C.; Pude, A (2017): Menschen. Deutsch Als Fremdsprache B1. Kursbuch, München, Hueber Breitsameter, A.; Glas-Peters, S.; Pude, A. (2018): Menschen. Deutsch Als Fremdsprache B1. Arbeitsbuch, München, Hueber

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazma Becerileri I dersinin devamı; açıklama, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi içeren çeşitli türlerde paragraf ve kompozisyon yazma becerilerini geliştirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
5 Derse Katılım 5 25 1
2 Final Sınavı 1 70 1
35 Quiz 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
4 Quiz 2 5 10
5 Derse Katılım 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sprache: Aus diesem Grund gab es ein Missverständnis menschen.jpg
2 Weiterbildung: Die Teilnahme ist auf eigene Gefahr document (1).pdf
3 Bewerbungen: Schön, dass Sie da sind document (1).pdf
4 Jugend und Erinnerungen: Wir brauchten uns um nichts zu kümmern document (1).pdf
5 Biografien: Guck mal! Das ist schön! document (1).pdf
6 Politik und Gesellschaft: Davon halte ich nicht viel document (1).pdf
7 Tourismus: Je älter ich wurde, desto... document (1).pdf
8 Regeln: Die anderen werden es dir danken! document (1).pdf
9 Konzerte und Veranstaltungen: Vorher muss natürlich fleißig geübt werden document (1).pdf
10 Arasınav
11 Geschichte: In der BRD wurde die Demokratie eingeführt. document (1).pdf
12 Umwelt und Klima: Fahrrad fahren ist in file:///C:/Users/COSKUN/Downloads/B1_1021X_DE.pdf
13 Zukunftsversionen: Das löst mehrere Probleme auf einmal document (1).pdf
14 Schreibwekstatt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287618 Öğrenciler ilgi alanları ile ilgili Almanca metin yazabilecekler
2 1287619 Öğrenciler Almanca imla kurallarını öğrenecekler ve kullanabilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 2 2 3 1 4
2 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 2 2 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek