Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 3 5 0

Dersin Amacı

Öğrencilere Toprak Bilimi ile ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi, bilimsel etik, çalışma disiplini ve Toprak Bilimi alanlarındaki çalışma konusu ile ilgili güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Nutullah ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tez çalışması ile ilgili tüm kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak Bilimi alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması, tez çalışma konusunun seçilmesi, Yapılacak olan tez çalışmasının toprak bilimi alanına sağlayacağı fayda ve yeniliklerin belirlenmesi, Yapılacak tez çalışması ile ilgili olan literatürlerin temin edilmesi, tez çalışmasının çerçevesinin çizilmesi, çalışma programının oluşturulması, ilgili materyalin seçimi ve temini, Tez çalışmasında uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi, yöntemlerin esasları, deneme deseninin saptanması, Denemelerin kurulması ve yürütülmesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, oluşabilecek hata kaynakları ve alınabilecek önlemler, Deneme ile ilgili verilerin toplanması ve ilgili analizlerin yapılması, Tez çalışmasıyla ilgili öğrenciden düzenli bilgi alınarak oluşturulan programa uygun bir çalışmanın yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi, • Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve analizlerinin (istatistiksel) yapılması, • Elde edilen sonuçların ilgili literatür eşliğinde değerlendirilmesi ve yorumlanması, tez ve makale yazımı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak Bilimi alanında Yüksek Lisans tez çalışmasına temel teşkil edecek, çalışmanın hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması
2 Tez çalışma konusunun seçilmesi
3 Yapılacak olan tez çalışmasının toprak bilimi alanına sağlayacağı fayda ve yeniliklerin belirlenmesi
4 Yapılacak tez çalışması ile ilgili olan literatürlerin temin edilmesi
5 Tez çalışmasının çerçevesinin çizilmesi, çalışma programının oluşturulması
6 İlgili materyalin seçimi ve temini
7 Tez çalışmasında uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi
8 Yöntemlerin esasları ve deneme deseninin saptanması
9 Denemelerin kurulması ve yürütülmesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, oluşabilecek hata kaynakları ve alınabilecek önlemler
10 Ara sınav
11 Deneme ile ilgili verilerin toplanması ve ilgili analizlerin yapılması
12 Tez çalışmasıyla ilgili öğrenciden düzenli bilgi alınması, çalışmaların takibi
13 Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve analizlerinin (istatistiksel) yapılması
14 Elde edilen sonuçların ilgili literatür eşliğinde değerlendirilmesi ve yorumlanması, tez ve makale yazımı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285275 Araştırma konusunun nasıl seçileceğini öğrenrir.
2 1285276 Araştırmaların planlanmasını öğrenir
3 1285277 Veri toplama yöntemlerini kavrar,
4 1285278 Veri analiz tekniklerini öğrenir,
5 1285279 Makale ve tez yazımı hakkında gerekli bilgileri kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 2 5 4 5 4
2 4 4 5 3 2 5 5 5 4
3 4 5 5 4 3 5 4 5 5
4 4 5 5 4 4 5 5 5 4
5 4 4 4 4 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek