Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA202 Endüstriyel Tasarım II 927001 2 4 10

Dersin Amacı

Ders, ürün tasarım süreci ve tekniklerinde giriş seviyesinde problem tanımlamalarını ve bu tanımların değerlendirilmesini, yaratıcı problem çözme, çeşitli stüdyo projeleri ile analiz ve sentez yapma girişimlerini amaçlamaktadır. Temalar arasında tasarım düşüncesi, konsept geliştirme, senaryo oluşturma, üretilebilirlik, materyaller, kullanılabilirlik ve kullanıcı etkileşimi, sürdürülebilir tasarım yer alır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Haller, Lynn and Cheryl Dangel Cullen (2001) Design Secrets: Products 1 and 2: 50 RealLife Product Design Projects Uncovered edited by Industrial Designers Society of America. Massachusetts: Rockport Publishers. 2. Buxton, B. (2007). Sketching User Experiences, Morgan Kaufmann 3. Cuffaro, D. et al. (2006). Process, Materials and Measurements, All the Details Industrial Designers Need to Know But Can Never Find, Gloucester, Rockport Publishers. 4. Ashby, M. And Johnson, K. (2002). Materials and Design, The Art and Science of Material Selection in Product Design, Butterworth Heinemann. 5. Sanders, M. and McCormick, S. (1993). Human Factors in Engineering and Design, 7th Ed., New York, McGraw Hill.Lawson,D., 1992, How Designers Think, London: The Architectural Press..

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yenilik, biçim, yeniden tasarım ve insan-ürün etkileşimi konuları. Tasarım kriterlerine giriş. Bir ürünün fiziksel ve fonksiyonel gereksinimlerine odaklanan tasarım problemleri. Sistematik düşünceye giriş ve kullanım senaryo oluşturma. Kavramsal bir yaklaşımla üretilebilir ve kullanılabilir tasarım çözümleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
23 Proje Sunma 1 40 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 60 1
41 Proje Sunma 2 40 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 6 78
14 Gözlem 13 2 26
19 Beyin Fırtınası 2 4 8
22 Proje Hazırlama 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 4 52
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje konusunun duyurulması ve tartışılması 1. Hafta.pdf
2 Kavramlar beyin fırtınası 2. Hafta.pdf
3 Konsept araştırma ve beyin fırtınası Proje Döngüsü.pdf
3. Hafta.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/17509
4 Konsept alternatiflerinin sunulması Araştırma Nirengi.pdf
4. Hafta.pdf
5 Konuların belirlenmesi ve konsept kararının alınması 5. Hafta.pdf
Literatür Araştırması.pdf
6 Fikir Üretme ve Ürün Konseptleri Yaratma 2D/3D eskizler 6. Hafta.pdf
Fotoğraf Etnografisi.pdf
Yapılandırılmamış Görüşmeler.pdf
7 Fikir Üretme ve Ürün Konseptleri Yaratma 2D/3D eskizler 7. Hafta.pdf
8 Ürün Konseptinin Detaylandırılarak Geliştirilmesi https://drive.google.com/file/d/1FUZ3Yrzx9zFYju_mtUP7dOlJ5it2YdY3/view
8. Hafta.pdf
9 Dönem İçi Sınav: Eskiz Sınavı
10 Ürün Konseptinin Detaylandırılarak Geliştirilmesi
11 Ürün Konseptinin Detaylandırılarak Geliştirilmesi
12 Ürün Konseptinin 3D maket/prototip olarak geliştirilmesi
13 Ürün Konseptinin 3D maket/prototip olarak geliştirilmesi
14 Ürün Konseptinin 3D maket/prototip olarak geliştirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516956 Ürünlerin fiziksel, fonksiyonel ve kullanılabilirlik gereksinimlerine odaklanan tasarım konseptleri geliştirmek.
2 1516957 Tasarım sürecini bütünsel bir yaklaşımla kavramak.
3 1516958 Araştırma, analiz ve arıtma yoluyla fikir üretme ve bu fikirleri belirli bir kitleye sunma becerisine sahip olmak.
4 1516959 Belirli bir zaman aralığı içerisinde verilen tasarım briflerini sonuçlandırmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 77794 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek