Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA203 Dijital Ortamda Tasarım I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu ders endüstriyel tasarımda bilgisayar destekli 3 boyutlu modelleme ve tasarım esaslarının incelenmesini ve AutoCAD programını kullanarak uygulanmasını hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üy. Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

www.directory.designer.am www.tutorialized.com www.cgtutorials.com www.tutorialguide.net

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste AutoCAD programı ile yüzey modelleme tekniklerinin kullanılması, öğrencilerin tasarladıkları ve/veya varolan ürünlerin modellenmesi ve sunuşa hazır hale getirilmesi uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, kullanıcı arayüzü ve modelleme ilkeleri https://www.youtube.com/watch?v=CVnKXT0Zk9U
2 Kullanıı arayüzünde boyutlu 2 boyutlu obje yaratma ilkeleri: Basit eğrilerden complex yapılara / EX1b 2-ÇİZİME HAZIRLIK KOMUTLARI.doc
3 3 boyutlu obje yaratma ilkeleri : Basit formlardan complex yapılara / EX2 3-ÇİZİM KOMUTLARI.doc
4 Doğanın geometrik uzantıları: noktalar & eğriler & yüzeyler & cisimler / EX3 4-ÇİZİM DÜZENLEME KOMUTLARI.doc
5 3 boyutlu geometrik modelleme ve temel sunuş teknikleri / EX4 5-TARAMA VE RENKLENDİRME KOMUTLARI.doc
6 Gelişmiş Modelleme Araçları, Grafik Etiket Atama ve Sunuş Teknikleri / EX5 6-Çizim Kolaylaştırma Komutları.doc
7 Gelişmiş 3 Boyutlu Modelleme / EX6 7-Perspektif Çizme kopyası.pdf
8 Ek Operasyonlar/ EX7 8-Layer (Katmanlar).doc
9 Ara Sınav
10 Yüzeyden Katı modele gelişmiş 3 boyutlu Modelleme / EX8 9-Ölçülendirme Komutları.doc
11 Yüzeyden Katı modele gelişmiş 3 boyutlu Modelleme / EX8 11-Block Oluşturma Komutları.doc
12 Yüzeyden Katı modele gelişmiş 3 boyutlu Modelleme / EX8 12-Xref (Harici Referanslar).doc
13 Gelişmiş 3 Boyutlu Modelleme ve Gelişmiş Sunuş Teknikleri/ EX11a 13-İlkel Katılar.doc
14 Gelişmiş Sunuş Teknikleri / EX11b AutoCAD Tutorial 002.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293084 Öğrenci, AutoCAD modelleme programının arayüzünü tanıyabilecektir.
2 1293085 Öğrenci, bu programı temel modelleme aracı olarak kullanabilecektir.
3 1293086 Öğrenci, AutoCAD kullanarak 2 boyutlu çizim ve görsellerden 3 boyutlu modeller yaratabilecektir.
4 1293087 Öğrenci, AutoCAD programında ürün bazında farklı modelleme stratejileri geliştirebilecektir.
5 1293088 Öğrenci, 3 boyutlu dijital modelleri ışık ve malzeme kullanarak sunabilecektir ve 3D katı model ve prototip oluşturabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5
2 5
3 4
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek