Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA204 Dijital Ortamda Tasarım II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu derste üç boyutluluk kavramlarını ve genel ilkelerini öğreterek dijital ortamda basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru olacak şekilde birtakım organik ve inorganik nesneler oluşturabilmek, endüstriyel ve mühendislik ürünlerini modelleyebilmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. üyesi Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Bayraktar, Caner. (2015). CINEMA 4D, KODLAB yayınları. 2) McQuilkin, Kent. (2011). Cinema 4D: The Artist's Project Sourcebook, 3rd Edition, Focal Press. 3) D. K., Francis; Steven, Ching; Juroszek. (2010). Design Drawing, 2nd Edition 4) Etabek, H. Deha. (2017). Cinema 4D By Maxon, Abaküs Kitap.

Dersin İçeriği

Bu derste, Cinema 4D`e Giriş, Cinema 4D Max arayüzü ve kullanıcı grafik ara yüzü, ekran kontrolleri ve kısayolları, obje oluşturma (Standart, Extented primitives, Shape), nesnelerle çalışma, nesne tipleri ve özellikleri, nesne seçim yöntemleri, gruplama, grup işlemleri, görünüm paneli ve kısayolları, transformasyonlar (Taşıma, Döndürme, Büyültme ve Küçültme), nesneleri kilitleme (Snap ve Grid), koordinat sistemleri (World, View, Screen, Grid), ileri transformasyon işlemleri (Hizalama, Aynalama, Çoğaltma) gösterilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cinema 4D`e Giriş. Diğer Programlardan Ayıran Özellikler https://www.youtube.com/watch?v=hyZb7RT2AAU
2 Cinema 4D Arayüzü ve kullanıcı grafik ara yüzü, ekran kontrolleri ve kısayolları. https://www.youtube.com/watch?v=NVfrPW0E3Bg
3 Obje oluşturma (Standart, Extented primitives, Shape). https://www.youtube.com/watch?v=NVfrPW0E3Bg
4 Nesnelerle çalışma, nesne tipleri ve özellikleri. Make Editable ve Özellikleri https://www.youtube.com/watch?v=NVfrPW0E3Bg
5 Nesne seçim yöntemleri, gruplama, grup işlemleri. https://www.youtube.com/watch?v=VqHM2HC3Z68
https://www.youtube.com/watch?v=NVfrPW0E3Bg
6 Görünüm paneli ve kısayolları. https://www.youtube.com/watch?v=VqHM2HC3Z68
7 Transformasyonlar (Taşıma, Döndürme, Büyültme ve Küçültme). https://www.youtube.com/watch?v=VqHM2HC3Z68
8 Temel Kaplamalar ve Özellikleri. Hazır Kaplamalar ve Özellikleri. https://www.youtube.com/watch?v=VqHM2HC3Z68
9 Ara Sınav
10 Gizmolar ve Özellikleri. Işıklar ve Özellikleri.
11 İleri Transformasyon işlemleri (Hizalama, Aynalama, Çoğaltma).
12 Nesne değiştiriciler (Modifiers). Parametrik değiştiriciler. Birden çok objeden yeni objelerin oluşturulması (Compount object).
13 3D objelere uygulanan değiştiriciler, diğer değiştiriciler ve uygulamaları. Malzemeler ve kaplamalar, nesnelere kaplama uygulamaları.
14 Animasyona giriş ve uygulamaları. Nesne, modifier, ışık, kamera ve animasyon.Kameralar ve Özellikleri, Render uygulamaları. Ortam Ayarlamaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308095 Mekan ve kütle gibi tasarımın temel kavramlarını özümsemiş olmak.
2 1308096 Hayal etmek, düşünmek ve düşündüklerini somut tasarım ürünü olarak ortaya koyabilmek.
3 1308097 Tasarımlarını görsel, yazılı ve sözlü olarak sunabilmek.
4 1308098 3 boyutlu modellerin yorumlama usul ve ilkelerinin öğrenmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek