Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA205 Görsel Anlatım Teknikleri I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Tasarım iletişiminin ve görsel sunumun temelleri. Endüstri ürünleri tasarımında kullanılan görselleştirme tekniklerinin ve araçların öğrencilere tanıtılması, temel çizim becerilerini geliştirmek, 2 ve 3 boyutlu düşünebilme yeteneğini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. K. Eissen, R. Steur, Sketching-drawing Techniques for Product Designers,(Other References) Amsterdam; BIS Publishers, 2007. 2. A. Pipes, Drawing for Designers, London, Laurence King Publishing Ltd, 2007. 3. G. Krisztian, N. Schlempp-Ülker, Visualizing ideas- from Scribbles to Storyboards, 4. London; Thames&Hudson Ltd, 2006. 5. E. Olofsson, K. Sjölén, Design Sketching, Umeå; KEEOS Design Books, 2005. 6. N. Pavel, 2005, The Industrial Designers Guide to Sketching: Strategic Use of 7. Sketching in the Design Process, Trondheim. 8. D. J. Rankin, 2000, Fast Sketching Techniques, 9. P. Laseau, 2004, Freehand Sketching: An Introduction,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel geometrik elemanlar, ürün geometrisi, kompozisyon, 2 ve 3 kaçışlı perspektif, silindir ve dairenin perspektifi, perspektifte oran, ortografik görünüşler ve perspektif ilişkisi, perspektifte gölge, karmaşık form tanımları, doku ve ayrım çizgileri, sayfa düzeni, grafik düzen, vurgu, arka planlar, çerçeveler, insan-nesne ilişkisi, markör ve gölgeleme tekniklerine giriş, toz pastel ve markör kullanım teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin ve malzemelerin tanıtımı, çeşitli örneklerin gösterilmesi 1.docx
https://www.arthipo.com/artblog/resim-malzemeleri/suluboya-malzemeleri-nelerdir-suluboya-aletleri.html
https://www.arthipo.com/artblog/resim-malzemeleri/guaj-boya-nedir-guaj-boya-teknigi.html
2 Temel geometrik elemanlar, çizgi kalitesi ve kalınlıkları Uygulama/Pratik geometrik_cizimler.pdf
3 Temel geometrik elemanların çeşitli kompozisyonlarda kullanımı, ürün geometrisi analizi Pratik http://www.tasarimgunlukleri.com/2015/08/27/tasarimin-yapi-taslari-tasarim-prensipleri-ve-elemanlari-002/
geometrik_cizimler.pdf
4 Objeden bakarak ve oranlayarak çizim; çeşitli açılardan perspektif çalışma Pratik Tek Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi.pdf
5 Perspektife giriş, tek kaçışlı perspektif Pratik Tek Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi.pdf
6 2 ve 3 kaçışlı perspektif, perspektifte oran Pratik İki Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi.pdf
7 Silindir ve dairenin perspektifi, ürün perspektifleri üzerinden uygulamalar Pratik https://videoara.ws/?q=silindir+perspektif+cizimi
8 Silindir ve dairenin perspektifi, ürün perspektifleri üzerinden uygulamalar Pratik https://videoara.ws/?q=silindir+perspektif+cizimi
9 Ara Sınav 1.docx
10 Ortografik görünüşler ve perspektif ilişkisi, perspektifte gölge Pratik https://docplayer.biz.tr/573273-Ortografik-gorunuslerden-uc-boyutlu-modellerin-elde-edilmesi-uzerine-bir-arastirma.html
11 Kompleks form tanımları, doku, ayrım çizgileri, yüzey geometrileri, obje profilleri Pratik https://docplayer.biz.tr/573273-Ortografik-gorunuslerden-uc-boyutlu-modellerin-elde-edilmesi-uzerine-bir-arastirma.html
12 Kompleks form tanımları, doku, ayrım çizgileri, yüzey geometrileri, obje profilleri Pratik https://docplayer.biz.tr/573273-Ortografik-gorunuslerden-uc-boyutlu-modellerin-elde-edilmesi-uzerine-bir-arastirma.html
13 Temel obje çizimleri Pratik obje çizim örnekleri .docx
14 Temel obje çizimleri Pratik obje çizim örnekleri .docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293099 Eskiz ve gözlemsel çizim becerilerini ve tekniklerini geliştirmek
2 1293101 Kompozisyon, orantı ve figür zemin ilişkisini anlama
3 1293102 El – göz koordinasyon becerisini geliştirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek