Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA207 Malzeme Bilgisi ve Üretim Teknolojileri I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere, tasarım süreçlerinde kullanılan malzeme türleri ve malzeme özellikleri, üretilecek ürüne göre malzeme seçebilme bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlamaktadır Malzeme Biliminin genel amacı, malzemelerin içyapısını tanıtmak, iç yapılar ile özellikler arasında bağıntılar araştırmak, bu şekilde geliştirilen temel ilkeler ve kavramlar ışığında uygulamada kullanılan malzeme türlerini sınıflara ayırarak özelliklerini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğr. Üyesi Ceren PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- ŞAVAŞKAN, T. 2012 Malzeme Bilgisi ve Muayenesi 6. Baskı Trabzon 2- ARAN A. 2008 Malzeme Bilimi Ders notları ITÜ İstanbul. Prof. Dipl. BARGEL.H.J. İng –Prof.Dr. SCHULZE, İng.G. Çev: Prof.Dr.Güleç Ş.- ARAN A. Malzeme Bilgisi Cilt: I 1993, Cilt: II 1995 İTÜ Makina Fak. Ofset Atölyesi KELEŞ. Ö. Malzeme Bilgisi Ders Notları İTÜ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, malzeme türleri,malzeme nitelikleri,malzeme-amaç ilişkisi , Metal malzemeler, Ametal malzemeler, ahşap ve diğer malzelerin kullanım alanları, Malzemenin öz nitelikleri, malzeme davranışları, mukavemeti, malzemenin fiziksel ve atomik yapıları incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzemeyle ilgili temel kavramlar
2 Malzeme kullanımının tarihçesi
3 Malzeme- mukavemet ilişkisi
4 Amaca uygun malzeme seçimi
5 Çeşitli malzemeler üzerinde deneysel çalışma (ısı, aşındırma, ekleme vb.)
6 Metal malzemeler
7 Kuvvet karşısında farklı davranış değişiklik gösteren metal malzemeler
8 Isıl işlem karşında farklı davranış gösteren malzeler Metal-Ametal
9 Ara Sınav 9. Hafta’ya yerleştirilecek.
10 Ahşap malzemeler
11 Ahşap malzemelerin kullanımalanları
12 Ahşap malzemenin coğrafya-iklim ilişkileri
13 Malzemelerin amaca göre işlenişinde kullanılan temel araçlar
14 Elastik malzemeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277667 Malzeme kavramınınn kapsamını bilir.
2 1277668 Malzeme çeşitlerini ve niteliklerini bilir.
3 1277669 Malzemelerin fiziksel özelliklerini bilir.
4 1277670 Üretim amacına göre malzeme seçebilir.
5 1277671 Malzeme üzerinde deneysel gözlem yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek