Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA208 Malzeme Bilgisi ve Üretim Teknolojileri II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Endüstriyel tasarımla ilgili üretim yöntemlerinin genel özelliklerini tanıtmak;
Biçimlendirme, birleştirme ve yüzey işleme süreçlerinin tasarımla ilgili yönlerini açıklamak;
Malzeme seçimi, üretim yöntemleri ve endüstriyel tasarım arasındaki ilişkiyi göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Pekşen

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Michael Pfeifer: Materials Enabled Designs, Elsevier, 2009; Chris Lefteri, Materials for Inspirational Design, RotoVision, 2006; Charles A. Harper, Handbook of Materials for Product Design, McGraw Hill, 2001– in reference section; Jim Lesko , Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide, John Wiley and Sons, 1998; E. H. Cornish, Materials and the Designer, Cambridge University Press, 1990

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu ders biçimlendirme, birleştirme ve yüzey işlemlerini içeren üretim teknolojilerini inceler. Üretim yöntemlerinin tasarımı ilgilendiren kısımları ele alınır. Bu ders aynı zamanda malzeme seçimi, üretim yöntemleri ve endüstriyel tasarım arasındaki ilişkiyi göstermeyi hedeflemektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse ve üretim yöntemlerine giriş
2 Talaşlı Üretim Süreçleri: Tornalama ve delme, Proje 1 Başlangıç
3 Talaşlı Üretim Süreçleri: Frezeleme, Taşlama, Testere/Hızar ile Kesme
4 Şekil Verme Süreçleri: Kalıpla Şekil Verme
5 Şekil Verme Süreçleri: Kalıpla Şekil Verme, Döküm Proje 2 - Başlangıç
6 Şekil Verme Süreçleri: Döküm
7 Şekil Verme Süreçleri: Hacimsel Şekil Verme, Levhaya Şekil Verme
8 Şekil Verme Süreçleri: Katmanlı Üretim, Toz Metalurji
9 Ara Sınav
10 Ahşap malzeme işleme teknikleri
11 Ahşap malzeme işleme teknikleri
12 Hızlı Prototipleme
13 Birleştirme Süreçleri: Yapıştırıcılar, Birleştirme Elemanları
14 Birleştirme Süreçleri: Lehim, Ark/MIG/TIG/Direnç Kaynağı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307597 Öğrenci, önemli üretim yöntemlerini ve farklı uygulamaları yorumlayabilecektir.
2 1307601 Öğrenci, farklı üretim yöntemleri seçeneklerinden belirgin ürünlere uygun olanını saptayabilecektir.
3 1307602 Öğrenci, ürün tasarımında üretim yöntemlerini etkileyecek etkenleri tanımlayabilecektir.
4 1307604 Öğrenci, yeni tasarım veya tasarım değişikliklerinin üretim süreçlerine olan etkisini yorumlayabilecektir.
5 1307606 Seçilmiş üretim teknolojileriyle ilgili pratik bilgilerini kullanabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek