Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA301 Endüstriyel Tasarım III 927001 3 5 10

Dersin Amacı

Ürün tasarımı ile ilgili olarak sürdürülebilirlik hususlarını bilinmesi ve uygulanması. Ürün tasarımıyla ilgili farklı kullanıcı gruplarının ve paydaşlarının yerel değerlerini, ihtiyaçlarını ve tercihlerini gözlemlenmesi ve uygulanması. Kullanıcı araştırmasının kullanıcı ürünü etkileşimlerine çevrilmesi. Tasarım geliştirme ve sunumunda çeşitli görselleştirme araç ve tekniklerini birleştirme. Tasarımın daha büyük ekonomik, sosyo-kültürel, çevresel ve teknolojik bağlamını gösterme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

ETA 202

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Haller, Lynn and Cheryl Dangel Cullen (2001) Design Secrets: Products 1 and 2: 50 RealLife Product Design Projects Uncovered edited by Industrial Designers Society of America. Massachusetts: Rockport Publishers. 2. Buxton, B. (2007). Sketching User Experiences, Morgan Kaufmann 3. Cuffaro, D. et al. (2006). Process, Materials and Measurements, All the Details Industrial Designers Need to Know But Can Never Find, Gloucester, Rockport Publishers. 4. Ashby, M. And Johnson, K. (2002). Materials and Design, The Art and Science of Material Selection in Product Design, Butterworth Heinemann. 5. Sanders, M. and McCormick, S. (1993). Human Factors in Engineering and Design, 7th Ed., New York, McGraw Hill.Lawson,D., 1992, How Designers Think, London: The Architectural Press..

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ürün tasarımına sürdürülebilirlik yaklaşımı, sürdürülebilirlik için biyomimikri, kaynakların etkin kullanımı, kullanıcı yetkilendirmesi. Tasarımın geniş bağlamında farkındalık, katılımcı teknikler, işbirlikçi senaryo geliştirme. Yerel değerleri, ihtiyaçları ve tercihleri anlama, tasarım sonrası düşünme, yeniden kullanma ve kişiselleştirme. İleri sunum teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 20 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 80 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 6 78
14 Gözlem 13 2 26
19 Beyin Fırtınası 2 4 8
22 Proje Hazırlama 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40
54 Ev Ödevi 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje konusunun duyurulması ve tartışılması
2 Kavramlar beyin fırtınası
3 Konsept araştırma ve beyin fırtınası
4 Konsept alternatiflerinin sunulması
5 Konuların belirlenmesi ve konsept kararının alınması
6 Fikir Üretme ve Ürün Konseptleri Yaratma 2D/3D eskizler
7 Fikir Üretme ve Ürün Konseptleri Yaratma 2D/3D eskizler
8 Ürün Konseptinin Detaylandırılarak Geliştirilmesi
9 Dönem İçi Sınav: Eskiz Sınavı
10 Ürün Konseptinin Detaylandırılarak Geliştirilmesi
11 Ürün Konseptinin Detaylandırılarak Geliştirilmesi
12 Ürün Konseptinin 3D maket/prototip olarak geliştirilmesi
13 Ürün Konseptinin 3D maket/prototip olarak geliştirilmesi
14 Ürün Konseptinin 3D maket/prototip olarak sonuçlandırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312605 Bir projeye özgü sürdürülebilirlik hususlarını bütünleştiren tasarım çözümleri geliştirmek.
2 1312606 Yaratıcı araç ve teknikler kullanarak tasarım anlayışları ve çözümleri geliştirmek.
3 1312612 Paydaşların bilgi ve becerilerini geliştiren tasarım çözümleri geliştirmek.
4 1312613 Mülakatlar, katılımcı gözlem ve tasarım oturumları ve üretken araştırma yöntemleri ile kullanıcı araştırması yapmak.
5 1312614 Kullanıcı katılımını teşvik eden kullanıcı-ürün etkileşimleri geliştirmek.
6 1312615 Eskiz, fiziksel modelleme ve bilgisayar modellemesi ile mevcut tasarım çözümleri ve tasarım detayları oluşturmak.
7 1312616 Tasarım sürecinde hızlı prototipleme ve lazer kesimi de dahil olmak üzere en yeni prototip teknolojilerini entegre etmek
8 1312619 Verilen bir proje konusuyla ilgili literatür araştırması yapmak ve sunmak.
9 1312620 Araştırma bulgularını tasarım çözümlerine yorumlamak ve entegre etmek.
10 1312621 Bir tasarım projesinin bir parçası olarak eksiksiz ödevler ve alıştırmalar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2 5
3
4
5
6
7
8
9
10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek