Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA305 Tasarım Tarihi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Tasarım nesnelerinin tarihsel süreçteki evrimini irdelemektir 1. Çağdaş tasarımın evrimi gözden geçirilmektedir Endüstri tasarımının ilk örneklerinden günümüze seyri incelenmektedir Endüstri ürünlerinin mimarlığa ve plastik sanatlara özgü akımlarla iletişimi irdelenmektedir Tasarımın tarihsel, sosyo kültürel, siyasi olaylarla ilişkisini araştırılmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sadık ŞENER- Dr.Öğr. Üyesi Erkan LİKOS, Dr. Öğr.Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özer, B., 2009 Kültür, Sanat, Mimarlık, Yapı Yayın, İstanbul,; Fiell, C. ve P. -2005 Design of the 20th Century, Tachen, Köln,; Collins, M., 1850 Post-Modern Design: -Design Since, 1987 British Museum Publications, London,; Papadakis, A., ve -Collins, M., 1989Post-Modern Design,Academy Editions, London,; de Noblet, J., 1993 Industrial Design Reflection of a Century, Flamarion, Paris, TURANİ A. 2012 Dünya sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi, E.H.Gombrich, 1986 Sanatın Öyküsü (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kitabevi, İst. ASLANAPA O. 1976 Türk Sanat Tarihi, Yaykur Açıköğretim Dairesi, BBAYAZIT N. 2004 Tasarlama Kuramları ve Metodları Birsen Yay. İst.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasarımın tarihsel gelişiminin çeşitli yönleriyle irdelenmesi. Çağlar boyunca tasarım etkinliklerine değişik sosyo-kültürel yapı özellikleriyle genel bakış. Tarih öncesi dönemlerden başlayarak gereksinim-araç üretme kavramının gelişiminin uygarlıklar ve teknolojileri açısından ele alınması. Ortaçağ dönemi, Rönesans ve Sanayi Devrimi öncesi dönemlerinin özellikleri ve üretim anlayışları. Sanayi devrimi sonrası gelişmeler. Rasyonelleşmenin etkileri ve yayılması. 20. yy.’ın önemli tasarım anlayışları ve günümüz sanat ve tasarımına etkilerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 13 2 26
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
27 Makale Yazma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taş ve Maden devri tasarım ürünleri Medeniyet tarihini araştırma SANAT Tarihi dönemler.docx
https://drive.google.com/file/d/1u3T05u2JMifGaC9IA9ycxua_wagRP_3z/view?usp=sharing
msh-qrfc-wgk (2020-11-24 at 05_13 GMT-8).mp4
2 Belli başlı medeniyetler: Mısır medeniyeti Medeniyet Tarihini araştırma Mısır Merdeniyeti ve sanatı.Ders 5 pptx.pptx
https://drive.google.com/file/d/1Ts1Kj7noQ5P4n3nqFvfCKhcEjslM-ZmT/view?usp=sharing
3 Hitit Medeniyeti Hitit uygarlığı coğrafyası https://drive.google.com/file/d/1Ts1Kj7noQ5P4n3nqFvfCKhcEjslM-ZmT/view?usp=sharing
4 Grek Medeniyeti Antik Yunan Sanatı https://drive.google.com/file/d/127sJ-_OiVJzYREcFkRZ1r-2IGH1yeRC0/view?usp=sharing
MISIR-GREK SANATI.docx
5 Roma Medeniyeti Roma medeniyeti coğrafyası https://drive.google.com/file/d/127sJ-_OiVJzYREcFkRZ1r-2IGH1yeRC0/view?usp=sharing
URARTU FRİG LİDYA.Ders 6 ppt.ppt
6 İslam Medeniyeti : Büyük Selçuklular İslam Coğrafyası https://drive.google.com/file/d/1u3T05u2JMifGaC9IA9ycxua_wagRP_3z/view?usp=sharing
HİTİT SANATIDers 4.pptx
7 Anadolu Türk Medeniyeti İslam Coğrafyası ve Tarihi https://drive.google.com/file/d/1Ts1Kj7noQ5P4n3nqFvfCKhcEjslM-ZmT/view?usp=sharing
8 Osmanlı Medeniyeti Osmanlı İmp. Tarihi https://drive.google.com/file/d/127sJ-_OiVJzYREcFkRZ1r-2IGH1yeRC0/view?usp=sharing
9 Ara Sınav
10 Hint Medeniyeti Hint Kültür ve Tarihi https://drive.google.com/file/d/1u3T05u2JMifGaC9IA9ycxua_wagRP_3z/view?usp=sharing
11 Her Yönü ile Rönesans Rönesansı doğuran sebepler İSLAM SANATINA GENEL BAKIŞ Ders 10.docx
12 Bir icat olarak Tekerleğin evrimi Tekerleğin tanımı, işleyiş prensipleri
13 Bir av, savunma ve saldırı aracı olarak Silahın evrimi Canlıların var olma mücadelesi
14 Bir av, savunma ve saldırı aracı olarak Silahın evrimi Sosyallleşme
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498159 1. Günümüz tasarımlarının yorumuna ve yaratı sürecine katkıda bulunur
2 1498160 2. Tasarım olgusunun evrimini kavrar
3 1498161 3. Çağdaş tasarımları tarihsel süreç içinde analiz eder.
4 1498162 4. Tasarım olgusuna, geçmiş dönemde nasıl bakıldığını yorumlar.
5 1498163 Tasarım nesneleri ile kültürel ortamın bağlamını içselleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
16 79669 Fikir ve sınai mülkiyet hakları yetkinliği

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 4 4
3 4 3
4 5 4
5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek