Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA307 Ergonomi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu derste görsel iletişim tasarım disiplini ile felsefe, ekonomi, teknoloji ve diğer bilim dalları ile arasındaki ilişki kurulabilmesini sağlamak; 21. yüzyıl boyunca gelişen tasarım felsefelerini irdelemek, öğrencinin tasarım ürününe ilişkin estetik ve işlevsel özelliklerini, onun yapım yöntemlerini, ilkelerini ve süreci sorgulamasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asst. Prof. Erkan Likos Asst. Prof. Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) HESKETT, John. (2013). Tasarım, Kültür Kitaplığı 131, Dost Yayınevi. 2) TUNALI, İsmail. (2012). Tasarım Felsefesi, Tasarım Modelleri ve Endüstri Tasarımı, YEM Yayın, İstanbul. 3) Tasarımda Evrenselleşme 2. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı. (1996). İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul. 4) Condrads, Ulrich. (1991). 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, Ankara. 5) Doğan, Mehmet. (2010). Bilim ve Teknoloji Tarihi, Anı Yayınları, Ankara. 6) Parsons, Glenn. (2016). The Philosophy of Design, Polity Press,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste görsel iletişim tasarım disiplini ile felsefe, ekonomi, teknoloji ve diğer bilim dalları ile arasındaki ilişki kurulabilmesini sağlamak; 21. yüzyıl boyunca gelişen tasarım felsefelerini irdelemek, öğrencinin tasarım ürününe ilişkin estetik ve işlevsel özelliklerini, onun yapım yöntemlerini, ilkelerini ve süreci sorgulamasını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasarım ve felsefe arasındaki ilişkinin tanımlanması.
2 Tasarım ve felsefe arasındaki ilişkinin tanımlanması.
3 Tasarım ve yaratma süreci arasındaki bağıntının açıklanması
4 Tasarım ve yaratma süreci arasındaki bağıntının açıklanması
5 Tasarım ürününde estetik değer ve estetik algının açıklanması
6 Tasarım ürünü içeriği ile biçimi arasındaki bağıntının tanımlanması
7 Tasarım ürünü ile moda, popüler kavramları arasındaki bağıntının tanımlanması
8 Tasarım ürünü ile empati arasındaki bağıntının oluşturulması
9 Ara Sınav
10 Modern tasarım ilkelerinin tasarım ürününde var olma gerekliliği
11 Modern tasarım ilkelerinin tasarım ürününde var olma gerekliliği
12 Tasarım ürününün işlevsel / iletişimsel olma özelliği ve göstergebilimsel yönü
13 Tasarım ürününün işlevsel / iletişimsel olma özelliği ve göstergebilimsel yönü
14 Dönem sonu değerlendirmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277799 Tasarımın değişik biçimlerinin ve felsefelerinin farkına varır.
2 1277800 Son yüzyıl tasarımları, tasarımcılar ve tasarım felsefeleri ile tanışır.
3 1277801 Yorum güçlerini ve kendilerini ifade etme yönlerini geliştirir.
4 1277802 Tasarım felsefesini tartışabilmek üzere tasarım ürünleri üzerinde yoğunlaşır.
5 1277813 Tasarım ve Yaratma sürecini eleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2 4
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek