Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA401 Endüstriyel Tasarım V 927001 4 7 10

Dersin Amacı

Türk sanayiinin, yerel ve uluslararası pazarların potansiyel ve kısıtları hakkında farkındalık yaratarak tasarım projelerini profesyonel standartlara kadar yürütme yeteneklerini göstermek. Bir tasarım problemini tanımlamak ve bu problem için bir tasarım çözümünü formüle etmek için bir strateji hazırlamak. Eleştirel ve entelektüel değerlendirmeler göstererek bir tasarım problemine bir sentez geliştirmek. Potansiyel pazarları ve kullanıcı ihtiyaçlarını araştırmak, kullanıcıların gelecekteki ihtiyaçlarını öngörmek için senaryolar geliştirmek ve farklı kültür ve toplumlardaki farklı yaşam tarzlarına ve deneyimlere cevap vermek için araştırmalar yapmak. Bir firma tarafından bir grup öğrencinin bir grup öğrenci olarak verdiği gerçek yaşam tasarım problemlerini incelemek ve bireysel veya ekip olarak tasarım çözümleri önermek. İş birliği ve kişilerarası becerilerini geliştirmek için bir takım üyesi olarak araştırma ve / veya tasarım yapmak. Yeni tasarım kavramlarını geliştirmek için yaratıcılık yöntemlerini ve tekniklerini kullanmak. Bir tasarım projesi için önceden tanımlanmış bir zaman çizelgesini profesyonel bir şekilde takip etmek. Tasarım önerilerini sunma konusunda profesyonel bir yaklaşım sergilemek. Düzenli çalışma disiplini kazanmak için tasarım süreci boyunca birikmiş ve üretilen doküman materyalleri sunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

ETA 302

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Haller, Lynn and Cheryl Dangel Cullen (2001) Design Secrets: Products 1 and 2: 50 RealLife Product Design Projects Uncovered edited by Industrial Designers Society of America. Massachusetts: Rockport Publishers. 2. Buxton, B. (2007). Sketching User Experiences, Morgan Kaufmann 3. Cuffaro, D. et al. (2006). Process, Materials and Measurements, All the Details Industrial Designers Need to Know But Can Never Find, Gloucester, Rockport Publishers. 4. Ashby, M. And Johnson, K. (2002). Materials and Design, The Art and Science of Material Selection in Product Design, Butterworth Heinemann. 5. Sanders, M. and McCormick, S. (1993). Human Factors in Engineering and Design, 7th Ed., New York, McGraw Hill.Lawson,D., 1992, How Designers Think, London: The Architectural Press..

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kültür, yaşam tarzı, ekoloji, gelecek tahmini, küreselleşme, ihracat vb. ile ilgili konular. Belirli bir kültürün sosyal ve piyasa değerleriyle ilgili tasarım problemlerini çözmek. Gerçek hayattaki iş durumlarına uygun, pazarlanabilir tasarım çözümleri gerçekleştirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 80 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 6 78
14 Gözlem 13 2 26
19 Beyin Fırtınası 2 4 8
22 Proje Hazırlama 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40
54 Ev Ödevi 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje konusunun duyurulması ve tartışılması Literatür hazırlığı
2 Kavramlar beyin fırtınası Sunum hazırlığı
3 Konsept araştırma ve beyin fırtınası Araştırma, inceleme
4 Konsept alternatiflerinin sunulması Araştırma, inceleme
5 Konuların belirlenmesi ve konsept kararının alınması Araştırma, inceleme
6 Fikir Üretme ve Ürün Konseptleri Yaratma 2D/3D eskizler Araştırma, inceleme
7 Fikir Üretme ve Ürün Konseptleri Yaratma 2D/3D eskizler Araştırma, inceleme
8 Ürün Konseptinin Detaylandırılarak Geliştirilmesi Araştırma, inceleme
9 Dönem İçi Sınav: Eskiz Sınavı
10 Ürün Konseptinin Detaylandırılarak Geliştirilmesi Araştırma, inceleme
11 Ürün Konseptinin Detaylandırılarak Geliştirilmesi Araştırma, inceleme
12 Ürün Konseptinin 3D maket/prototip olarak geliştirilmesi Araştırma, inceleme
13 Ürün Konseptinin 3D maket/prototip olarak geliştirilmesi Araştırma, inceleme
14 Ürün Konseptinin 3D maket/prototip olarak sonuçlandırılması Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312760 Verilen tasarım briflerini anlar, tasarım problemleriyle ilgili araştırma yapar ve tasarım çıktıları üzerine görsel ve sözlü sunumlar yapar.
2 1312761 Tasarım yaklaşımlarını tasarım yaklaşımını yansıtacak şekilde yeniden tanımlamak.
3 1312762 Çeşitli tasarım araç ve yöntemlerini (ör. kişisel gelişim, senaryo oluşturma, zihin haritası oluşturma, hikaye tahtasının çıkarılması, maketlerle hikaye anlatımı vb.) kullanır.
4 1312767 Stüdyo eleştirisi ve resmi sunumlar / jüriler sırasında çeşitli medya araçlarıyla (örneğin, kağıt tabanlı eskizler, maketler, CAD modelleri) tasarım sürecindeki ilerlemeyi görselleştirmek.
5 1312768 Nihai tasarım önerilerini (ürün konsepti, kullanım senaryoları, teknik detaylar vb. dahil) profesyonel bir şekilde ve çeşitli ortamlarda (örn. CAD modelleri, sunum panoları, çalışma prototipleri, hızlı prototipler, görünüm modelleri vb.) sunar.
6 1312769 2B eskiz defteri ve 3B tasarım geliştirme portföyü şeklinde tasarım süreci boyunca ortaya çıkan tüm ilgili araştırma, fikir ve tasarım geliştirme materyallerini biriktirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek