Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA403 Mezuniyet Proje Geliştirme 927001 4 7 8

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin dört yıl boyunca edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri, organize etme ve üst düzeyde ifade edebilme yeterliliği kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Prof. Dr. Ali TOMAK, Dr. Öğrt. Üyesi Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Stone, Terry, Lee. (2010). Managing The Design Process Concept Devolopment, Rockport Publishing, USA 2) Stone, Terry, Lee. (2010). Managing The Design Process Implementing Design, Rockport Publishing, USA Twemlow, Alice. (2011). Grafik Tasarım Ne İçindir? (Çev.: Dalsu Özgen), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul. 3) Weill, Alain. (2009). Grafik Tasarım (Çev.: Orçun Türkay), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 4) Bowers, John. (2011). Introduction to Graphic Design Methodologies and Processes: Understanding Theory and Application, John Wiley & Sons, Inc., USA. 5) Arntson, Amy E. (2012). Graphic Design Basics, Wadsworth Cengage Learning, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mezuniyet proje çalışmasına ilişkin ön araştırmalar yapılması, literatür taraması, nitel veya nicel araştırma altyapısı olabilecek tercihlerin belirlenmesini içermektedir. Araştırmaya ilişkin veriler dosyalanacak ve proje taslakları geliştirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
22 Proje Hazırlama 13 6 78
29 Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mezuniyet Proje Geliştirme dersinin kapsam ve içeriğine ilişkin bilgilendirmeler yapılır. Literatür hazırlığı
2 Görsel dil, özgün anlatım ve konsept geliştirmeye ilişkin analizler yapılır. Sunum hazırlığı
3 Konu seçimi yapılarak, veri toplamaya başlanır. Araştırma, inceleme
4 Veriler tasnif edilerek tasarımın üzerinde gelişeceği önermeler oluşturulmaya başlanır. Araştırma, inceleme
5 Tasarım araştırmalarına başlanır. Araştırma, inceleme
6 Tasarım araştırmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme
7 Tasarım araştırmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme
8 Tasarım araştırmalarına devam edilir. Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav
10 Ortaya çıkan tasarımlar grup içerisinde tartışılır. Araştırma, inceleme
11 Alternatif proje üretimine ilişkin tartışma ortamı oluşturulur. Araştırma, inceleme
12 Tasarım araştırmaları alternatifleri eskizleri ortaya konur. Araştırma, inceleme
13 Yapılan uygulamalar grupla birlikte değerlendirilir, Araştırma, inceleme
14 Elde edilen bilgiler ve uygulama önerilerine ilişkin değerlendirmeler taslaklar dosya haline getirilerek sunulur.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312814 Öğrenci kendine özgü görsel bir anlatım dili geliştirir.
2 1312815 Bir soruna bütüncül yaklaşımla çözümler üretebilir.
3 1312816 Tasarım çözümünün niteliğinin araştırmanın derinliği ile ilişkisini fark eder.
4 1312817 Tutarlı bir proje gerçekleştirebilir ve topluluk önünde fikirlerini savunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek