Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA404 Mezuniyet Proje Uygulama 927001 4 8 8

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilerin dört yıl boyunca edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri, organize etme ve üst düzeyde ifade edebilme yeterliliği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Prof. Dr. Ali TOMAK, Doç.Dr Tarık YAZAR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Stone, Terry, Lee. (2010). Managing The Design Process Concept Devolopment, Rockport Publishing, USA 2) Stone, Terry, Lee. (2010). Managing The Design Process Implementing Design, Rockport Publishing, USA Twemlow, Alice. (2011). Grafik Tasarım Ne İçindir? (Çev.: Dalsu Özgen), Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul. 3) Weill, Alain. (2009). Grafik Tasarım (Çev.: Orçun Türkay), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 4) Bowers, John. (2011). Introduction to Graphic Design Methodologies and Processes: Understanding Theory and Application, John Wiley & Sons, Inc., USA. 5) Arntson, Amy E. (2012). Graphic Design Basics, Wadsworth Cengage Learning, USA.

Dersin İçeriği

Mezuniyet Proje Geliştirme dersinde başlatılan sürecinin uygulama aşamasına geçirilmesi sağlanır. Proje uygulaması için uygun ortam ve donanım sağlanarak projenin özgünlüğüne, orijinalliğine dair içerdiği yeni bakış açılarını ön plana çıkaracak niteliklere uygun olup olmadığı değerlendirilir. Proje iddiasına uygun bir sergileme yöntemi ile sunulur. Öğrenci Mezuniyet Sınav Komisyonu önünde projesini gerekçeleri ile etkin bir şekilde savunarak yeterliğini ispatlamaya çalışır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 6 78
22 Proje Hazırlama 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üzerinde çözüm alternatifleri geliştirilen proje önerileri yeniden değerlendirilmeye alınır.
2 Çözüm alternatifleri olgunlaştırılarak seçenek oluşturabilecek bir niteliğe kavuşturulur.
3 Çözüm alternatifleri olgunlaştırılarak seçenek oluşturabilecek bir niteliğe kavuşturulur.
4 Tercih edilen projenin uygulamalarına başlanır.
5 Proje uygulama çalışmalarına devam edilir.
6 Proje uygulama çalışmalarına devam edilir.
7 Proje uygulama çalışmalarına devam edilir.
8 Proje uygulama çalışmalarına devam edilir.
9 Ara sınav
10 Proje çalışmaları tartışmaya açılır. Dönütler değerlendirilir.
11 Proje konseptiyle uyumlu etkin sunum yöntemleri ile ilişkili araştırmalara başlanır.
12 Sunum üzerine tasarıma devam edilir.
13 Proje sunum tasarımı sonuçlandırılır.
14 Proje jüri önünde savunulur.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312753 Bir görsel iletişim problemini ayrıntılı şekilde analiz edebilir.
2 1312754 Bilgi ve deneyimlerini çözüm yolunda koordine edebilir.
3 1312755 Problemi kavramsallaştırarak özgün çözümler üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek